Informacje ogólne

Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
ul.Swobodna 73a, 50-089 Wroclaw,
tel: +48 71 798 68 80 wew 103
fax: +48 71 796 45 60
Nr rachunku bankowego:
89 1020 5226 0000 6202 0416 6856
poczta@wcdn.wroc.pl

Utworzony:29.02.2012, 09:18

Zmodyfikowany:04.04.2016, 15:11
czytaj całość