Responsive image

Instrukcja

Biuletyn Informacji Publicznej Wrocławskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli 
jest poprawnie wyświetlany w przeglądarkach internetowych:
- Internet Explorer (w wersji nie starszej niż 7.0)
- Firefox (w wersji nie starszej niż 2.0).

Biuletyn Informacji Publicznej Wrocławskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli 
jest zbiorem stron z informacjami dotyczącymi struktury, działalności i zakresu kompetencji.

Dostęp do Biuletynu Informacji Publicznej możliwy jest przez:
- wpisanie do przeglądarki internetowej adresu http://www.wcdn.wroc.pl/bip
- przejście ze strony głównej portalu www.wcdn.wroc.pl

Nawigacja po Biuletynie Informacji Publicznej Wrocławskiego Centrum 
Doskonalenia Nauczycieli odbywa się za pomocą menu lewego i górnego  
dostępnego z każdej podstrony BIP.

W menu  lewym  znajdują się informacje dotyczące Wrocławskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli.
Menu górne zawiera informacje pomocnicze, ułatwiające poruszanie się po Biuletynie oraz link do strony głównej BIP (www.bip.gov.pl).

Informacje zamieszczone na stronach BIP są przygotowywane i wprowadzane przez wyznaczonego pracownika.
Nadzór nad całością sprawuje Dyrektor Wrocławskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli.

Czytaj całość

WCDN2019