Responsive image

Warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej

Osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, które ponownie wykorzystywać będą informację publiczną pozyskaną z zasobów Wrocławskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli, w celach komercyjnych lub niekomercyjnych, innych niż jej pierwotny publiczny cel wykorzystywania, dla której informacja została wytworzona, zgodnie z Rozdziałem 2a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198, z późn. zm.), zobowiązani są do:
1) wskazania informacji o źródle pochodzenia informacji publicznej od Wrocławskiego centrum Doskonalenia Nauczycieli;
2) poinformowania o czasie wytworzenia informacji publicznej przez Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli;
3) podania informacji o czasie pozyskania informacji publicznej od Wrocławskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli;
4) udostępniania informacji publicznej pozyskanej od Wrocławskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli; w pierwotnie pozyskanej formie, z zastrzeżeniem ust. 2.
   Podmioty wskazane w ust. 1, mogą ponownie wykorzystywać informację publiczną w wersji przetworzonej. W takim przypadku zobowiązane są do podania stosownych danych przy ponownym wykorzystywaniu informacji publicznej
   Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli nie ponosi odpowiedzialności za efekty i rezultaty przetworzenia informacji ponownie wykorzystywanej. 

Czytaj całość

WCDN2019