Responsive image

Status prawny WCDN

Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli jest jednostką organizacyjną Gminy Wrocław, nie posiadającą osobowości prawnej i działającą w formie jednostki budżetowej. 

Czytaj całość

WCDN2019