Panorama Racławicka będzie modernizowana. Muzeum nieczynne od 1 sierpnia

Z radością informujemy, że Muzeum Współczesne Wrocław jest otwarte dla Zwiedzających od poniedziałku 18 maja 2020.

Od 12 maja 2020 zapraszamy ponownie do Muzeum Pana Tadeusza

Muzeum Miejskie Wrocławia / Wracamy! Od 20 maja wszystkie oddziały Muzeum otwarte na nowych zasadach

Dolnośląskie Centrum Filmowe wznawia pracę 6 czerwca

Od 1 maja 2020, Ogród Botaniczny jest otwarty dla zwiedzających

Hydropolis czynne od 6 czerwca

Kino Nowe Horyzonty wraca do pracy w środę 17 czerwca

Przesunięte szkolenia stacjonarne dla nauczycieli / od 13 marca 2020

Wrocław Koduje – szkolenie z obsługi platformy Ligi Niezwykłych Umysłów

Rola nauczyciela świetlicy szkolnej w okresie edukacji na odległość / druga edycja bezpłatnego konwersatorium

Szkolenie online „Zdalny WF”

Elementy analizy dzieła filmowego w nauczaniu zdalnym

Szkolenie online „Zdalne lekcje matematyki w szkole podstawowej”

Elementy analizy dzieła filmowego w nauczaniu zdalnym – 2. edycja

Rekrutacja do Szkoły Edukacji / I tura rekrutacji trwa do 11 maja 2020

BIAŁO-CZERWONY WROCŁAW

6 maja kapitulacja Festung Breslau / Zachęcamy Państwa do przypomnienia (lub poznania) kilku pozycji książkowych, artykułów, filmów, obejrzenia polecanych stron internetowych.

Na platformie ZOOM / Konsultacje zbiorowe z zakresu żywienia - Temat: Jak wzmocnić swoją odporność?

Na platformie Microsoft Teams / Szkolenie online „Zdalne lekcje matematyki w szkole podstawowej”

eKonferencja dla nauczycieli przedmiotów przyrodniczych – wstęp wolny

Na platformie Zoom / konsultacje zbiorowe w ramach sieci współpracy dla poszczególnych etapów edukacyjnych - Temat: Szkoły i przedszkola w czasie epidemii

Na platformie Zoom / Konsultacje zbiorowe dla szkół podstawowych – szkoły w czasie epidemii

E – LAB wirtualne laboratorium Webinar dla nauczycieli przedmiotów przyrodniczych w szkole podstawowej

Na platformie Microsoft Teams - Etyka w zarządzaniu szkołą/placówką - Zapraszam dyrektorów i wicedyrektorów szkół i placówek oświatowych na 3-godzinne warsztaty on-line

Na platformie Zoom / Spotkanie w ramach sieci współpracy dla szkół podstawowych. Temat: Szkoły w czasie epidemii.

Na platformie Zoom / Sieć współpracy dyrektorów przedszkoli

Na platformie Microsoft Teams / Szkolenie online „Zdalne nauczanie chemii – szansa czy trudność?”

Komedia muzyczna 13+ "SAM, czyli przygotowanie do życia w rodzinie"

Odwołane szkolenia dla nauczycieli WCDN ul. Swobodna 73a Wrocław

Warsztaty metodyczne pt. „ Co włożymy do wielkanocnego koszyczka? – prace plastyczno-techniczne z wykorzystaniem sizalu”

Uroczyste obchody Dnia Polonii Wrocławskiej pod Patronatem Prezydenta Wrocławia

Technologie informacyjno-komunikacyjne w pracy nauczyciela - – pliki graficzne, prezentacje multimedialne, edycja tekstów, dysk Google

Technologie informacyjno-komunikacyjne w pracy nauczyciela - quizy, testy i aplikacje dydaktyczne

I Konkurs Biologiczny „Supersowa” / zapraszamy nauczycieli przygotowujących uczniów do udziału w Konkursie

Rozwijanie teorii umysłu – propozycje zabaw z dzieckiem z autyzmem

Praktyczne wykorzystanie elementów metody ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne w terapii dziecka - 4-godzinne warsztaty

Kurs nauki podstaw języka C++ / W dniu 25 III 2020 r. po raz kolejny startuje 12-godzinny kurs

II spotkanie sieci współpracy pt. „Kreatywna matematyka w szkole podstawowej”

Propozycja WCDN w ramach miejskiego programu na rzecz dobrego słowa - Projekt „Przeciw obojętności, ignorancji… - przez muzeum na ulicę” - spotkanie seminaryjne uczestników projektu z WCDN

Propozycja WCDN w ramach miejskiego programu na rzecz dobrego słowa - Projekt "Przeciw obojętności, ignorancji… - przez muzeum na ulicę" - spotkanie informacyjne dla uczestników projektu

VII Przegląd Wrocławskich Szkolnych Zespołów Śpiewaczych "Rytmiczny zawrót główy"

VII Przegląd Wrocławskich Szkolnych Zespołów Śpiewaczych "Rytmiczny zawrót główy" - Na zgłoszenia zespołów/chórów czekamy do 25 lutego 2020 r.

5. edycja Ogólnopolskiego Biennale Uczniowskiej Sztuki Użytkowej – Wrocław 2020! Zgłoszenia są przyjmowane do 28 lutego 2020 r.

Ruch kadrowy w szkołach i placówkach - Dyrektorzy Szkół

Szkolenie dotyczące ruchu kadrowego - Dyrektorzy Przedszkoli

Szkolenie dla dyrektorów i wicedyrektorów pt. „Instrukcja kancelaryjna oraz archiwizacja dokumentacji”

Walentynki 2020 we Wrocławiu

Szkolenie poświęcone tworzeniu zajęć na portalu I Witness

Konsultacje zbiorowe z zakresu żywienia

Konwersacje w języku angielskim dla dyrektorów szkół/placówek / Zajęcia rozpoczną się 25 lutego 2020 r.

Rozmowy o fotografii - Prowadzi je fotoreporter „Gazety Wyborczej”, Mieczysław Michalak

Zaczarowane skrzydła Spektakl z muzyką na żywo dla dzieci od 5. roku życia

Christian Behrens i dominikanie – wykład

Wykład “Pamięć Auschwitz po 75 latach” dr Alicji Bartuś

Warsztaty „Gdy szkoła ma uczyć savoir-vivre”

III Wrocławskie obchody Dnia Języka Ojczystego

Motywacyjna funkcja oceniania. Jak oceniać, by pomagać?

8-godzinne warsztaty metodyczne pt. „ Świąteczne inspiracje – zabawy i ćwiczenia systemu Edukacja przez ruch Doroty Dziamskiej”

Warsztaty metodyczne „Wychowanie przez czytanie” - zapraszamy nauczycieli świetlic szkolnych

Bezpłatne konsultacje zbiorowe z zakresu żywienia

Warsztaty „Kompetencje kluczowe na lekcji języka polskiego – jak zorganizować taką lekcję?”

Warsztaty „Praktyczne wykorzystanie elementów metody ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne w terapii małego dziecka”

Kampania „Nic przez telefon” – wykład profesora Jana Miodka

Rozwijanie wrażliwości estetycznej

Szkoła w Mieście – warsztaty „Gra terenowa w Centrum Historii Zajezdnia”

Wernisaż wystawy Asana Fujikawa / David Hockney. Postacie płynącego świata

Ruszają konkursy dla wrocławskich wolontariuszy - Organizatorzy na zgłoszenia czekają do 24 stycznia 2020 r.

Dzień Czytania w Szkołach

Konsultacje zbiorowe – przepisy prawa pracy

Warsztaty „Malarstwo pod lupą”

Warsztaty metodyczne pt. Wykorzystanie platformy Stories that move na zajęciach edukacyjnych

Seminarium szkoleniowe dla nauczycieli „Jak czytać umowę kredytu, pożyczki?”

Wrocław 2019. Wielokulturowość – międzykulturowość jako wyzwanie dla wrocławian Debata

Warsztaty „Jak dobrze napisać ocenę pracy nauczyciela”

Jak skutecznie przygotować uczniów do egzaminu ósmoklasisty z matematyki

Kodowanie offline na matematyce w szkole podstawowej

Wykorzystanie elementów metody ruchu rozwijającego W. Sherborne w pracy z dzieckiem

Jak czytać etykiety produktów spożywczych

Warsztaty „Rozwijanie teorii umysłu – propozycje zabaw z dzieckiem z niepełnosprawnością intelektualna, autyzmem”

Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny w teorii i praktyce

Konferencja pt. Edukacja wobec wyzwań współczesności – zmiana społeczna czy generacyjna

IV ogólnopolska konferencja naukowo-dydaktyczna Edukacja w miejscach pamięci. Kultury pamięci

Aspekt matematyczny w systemie „Edukacja przez ruch” - 8-godzinne warsztaty metodyczne

Wrocławskie Spotkanie wymiany Kulturowej: Dzień o kulturze Korei

Wrocławskie Targi Dobrych Książek 2019. Program, godziny otwarcia

22 - 24 listopada: Akcja „Polska zobacz więcej – weekend za pół ceny”

Tworzenie oferty programowej w kształceniu zawodowym. Wdrażanie nowych podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego

Konferencja pod patronatem Prezydenta Wrocławia Jacka Sutryka „Ekspresja i świadomość kulturalna w wychowaniu muzycznym istotnym elementem realizacji kompetencji kluczowej”

Dni Filmowe Lux 2019 - pokaz filmów nominowanych do Nagrody Filmowej LUX przyznawanej przez Parlament Europejski.

11 listopada: świętujemy niepodległość [WYDARZENIA]

Jak motywować do zmiany

Konsultacje dla nauczycieli szkół zawodowych

Konsultacje dla nauczycieli szkół zawodowych

Warsztaty Jak uczyć o filmie

Gamifikacja w szkole. Gry edukacyjne z wykorzystaniem oprogramowania Action Track

6 listopada – Dzień Paszportu dla uczniów

Zaproszenie do udziału w wizycie studyjnej w dniu 8 listopada 2019 r. w 30 rocznicę Mszy Pojednania w Krzyżowej

Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny w teorii i praktyce

Cykl bezpłatnych wykładów poświęconych historii najnowszej – prof. Bożena Szaynok, Relacje polsko-żydowskie po 1945 r.

Cykl bezpłatnych wykładów poświęconych historii najnowszej —prof. Łukasz Kamiński Historia po 1945 r. Polska i świat – najnowsze badania.

Cykl bezpłatnych wykładów poświęconych historii najnowszej - prof. Joanna Wojdon - Po co uczy się historii w szkole? czy potrzebne są podręczniki?

Rozwijanie teorii umysłu – propozycje zabaw z dzieckiem z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem

Świetlicowe zajęcia otwarte pt. „Zielnik profesora Florka – porządkowanie informacji”

Normy żywienia – co się zmieniło?

Bożonarodzeniowy kiermasz pomysłów

Warsztaty plastyczne Kwiaty z foamiranu

Szkolenie dla dyrektorów dotyczące priorytetu 4. – „Rozwijanie kompetencji matematycznych uczniów”

Premiera książki Zbigniew Libera

Rozwijanie kompetencji kluczowych na lekcjach matematyki

Teatr w szkole – problemy społeczne jako punkt wyjścia do działań teatralnych z dziećmi i młodzieżą

Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych – część I i II

Radosna Parada Niepodległości

Ogólnopolska konferencja dla nauczycieli Wychowania Fizycznego: „O wychowaniu fizycznym – z troską o ucznia”

Współpraca dyrektora i głównego księgowego

Seminarium „Rola i zadania opiekuna stażu”

Kurs doskonalący pt.: „Nauczyciel świetlicy szkolnej na starcie”

Wykorzystanie klocków LEGO ® w edukacji matematycznej – warsztaty dla nauczycieli przedszkola

Krytyczne myślenie w dobie Internetu. Jak rozwijać kompetencje informacyjne uczniów

Lekko i nowatorsko o patriotyzmie

Normy żywienia – co się zmieniło?

Lektury na egzaminie ósmoklasisty – formy pracy i utrwalania najważniejszych zagadnień

Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli geografii

Spacery wrocławskie – aktywne zwiedzanie miasta. Przyroda i sztuka w przestrzeni miejskiej

Konferencja pt. Kreatywność i innowacyjność – wyzwania edukacji XXI wieku

Mowa nienawiści w Internecie. Jak przeciwdziałać, jak sobie z nią radzić

Dialog i umiejętności coachingowe jako niezbędne narzędzia w pracy nauczyciela

Excel – kurs podstawowy

Jak rozpocząć i prowadzić udaną współpracę z rodzicami

Wernisaż wystawy „Moczarski – życiorys obowiązkowy” w Centrum Historii Zajezdnia

Od Wysockiego do Kaczmarskiego

Bezpłatne warsztaty psychoedukacyjne „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”

Bezpłatny kurs „Wychowywać to kochać i wymagać”

Ogólnopolska konferencja dla nauczycieli Wychowania Fizycznego: „O wychowaniu fizycznym – z troską o ucznia”

7. Międzynarodowy Festiwal Teatrów dla Dzieci „Dziecinada”

Kreatywnie nauczamy jak chronić środowisko

Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych - szkolenie wspomagające dyrektorów

Szkoła w Mieście – kurs „Wrocław – przedwczoraj, wczoraj i dziś – zajęcia w przestrzeni miejskiej Wrocławia”

Soplicowskie rozmowy o pięknie – szkolenie dla nauczycieli w Muzeum Pana Tadeusza

Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych

Konferencja otwarcia dla nauczycieli kształcenia zawodowego

Warsztaty metodyczne dla nauczycieli świetlic szkolnych pt. „Zabawy matematyką-matematyka w zabawie”

Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny w teorii i praktyce

Warsztaty metodyczne dla nauczycieli świetlic szkolnych pt. „Okres adaptacyjny, czyli gry i zabawy na zapoznanie się dzieci i zintegrowanie grupy”

Zaproszenie na seminarium matematyczne / „Kąty w wielokątach i w kołach – hipotezy, dowody”

Ja i moja sztuka to sztuka. Alfons Mazurkiewicz – malarz i nauczyciel / wernisaż

Znam Wrocław / warsztaty / zgłoszenia do udziału - termin 24 września

Konferencja otwarcia dla nauczycieli geografii

Konferencja otwarcia dla nauczycieli języków obcych nowożytnychze wszystkich etapów edukacyjnych

Konferencja otwarcia dla nauczycieli przyrody oraz nauczycieli biologii

80 rocznica ostatniej mszy św. dla Polaków w Breslau

Konferencja otwarcia dla nauczycieli edukacji regionalnej – przedszkoli, szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych

Konferencja otwarcia dla nauczycieli historii i wos – szkoła podstawowa

Konferencja otwarcia dla nauczyciele historii i wos – szkół ponadpodstawowych

Konferencja otwarcia dla nauczycieli wychowania przedszkolnego

Konferencja otwarcia dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej

Konferencja otwarcia dla nauczycieli podstaw przedsiębiorczości i kształcenia ekonomicznego

Konferencja otwarcia dla nauczycieli chemii

15 września startuje 37. PKO Wrocław Maraton [PODSTAWOWE INFORMACJE]

8 września – Światowy Dzień Walki z Analfabetyzmem – we Wrocławiu podróżujesz bez biletu

IV Ogólnopolska Konferencja „O edukacji inaczej – edukacja w epoce cyfrowej”

Konferencja otwarcia pt. Uczeń aktywnym odbiorcą dzieła filmowego

Szkoła w mieście – konferencja dotycząca działań edukacyjnych w przestrzeni miejskiej

Konferencja otwarcia roku szkolnego dla nauczycieli świetlic szkolnych

Kurs języka angielskiego (poziom A1) / rozpoczynamy zajęcia 2 października 2019 r.

Kurs języka angielskiego (poziom B1) / rozpoczynamy zajęcia 23 września 2019 r.

Konsultacje zbiorowe dla nauczycieli kształcenia zawodowego

Rozwijanie kreatywności, przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych uczniów, w tym bezpieczne i celowe wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego

Konferencja otwarcia dla nauczycieli matematyki wszystkich etapów edukacyjnych

Konferencja Otwarcia WCDN – Realizacja kompetencji kluczowej w zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej

Konferencja pt. Uczeń obcojęzyczny w szkole – szukamy rozwiązań!

Muzeum Pana Tadeusza – 15 sierpnia godziny otwarcia

Światowy Dzień Publicznego Czytania Komiksów w Parku Południowym

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO

Bezpłatne konsultacje zbiorowe z zakresu żywienia

Spotkanie w 30 rocznicę I częściowo wolnych wyborów w Polsce 4 czerwca 1989-4 czerwca 2019

Wrocław na weekend 31 maja- 2 czerwca 2019 r. [WYDARZENIA]

„WOLNOŚĆ. WROCŁAW 1989 – 2019”. Wydarzenia na 30. Rocznicę Wyborów 4 Czerwca 1989 r.

Eliminacje XVII Wrocławskiego Festiwalu Teatrów Szkolnych - Zielona Gęś

Sieć współpracy „Vademecum nauczyciela biologii”

Warsztaty „Jak dobrze napisać ocenę pracy nauczyciela”

Spotkania metodyczne nauczycieli chemii

Podsumowanie międzynarodowej akcji społecznej „Łączą nas ptaki”

Spotkanie z Anną Lutosławską

Spacer - Henryk Tomaszewski we Wrocławiu. Życie zawodowe

25 maja we Wrocławiu z książką pojedziesz komunikacją miejską za darmo

Konsultacje z zakresu prawa pracy-rozwiązywanie stosunku pracy

Filozoficzny Wtorek odbędzie się w środę

Spotkanie dotyczące rekrutacji w roku szkolnym 2019/2020

SPOTKANIE Z LITERATURĄ I SZTUKĄ Dla moderatorów i członków Dyskusyjnych Klubów Książki -

Konferencja „Cyberbezpieczeństwo i płatności mobilne”

Wiosenne czytanie w Ogrodzie Botanicznym

Konferencja dla szkolnych koordynatorów projektu „Szkoła w mieście”

Jak motywować do zmiany - trzygodzinne warsztaty

Biennale Sztuki Mediów WRO 2019 - wydarzenia otwarcia

Statek Robinsona - wystawa w Muzeum Architektury - Wernisaż

Krzywy Komin ma 6. urodziny. Przyłącz się do dobrej zabawy [PROGRAM]

Spektakl w reżyserii wybitnego Petera Brooka w CSP Piekarnia

8. Europejska Noc Literatury: klasyka jak nowa na „Grunwaldzie” [PROGRAM]

Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich we Wrocławiu [WYDARZENIA]

Noc Muzeów 2019 we Wrocławiu

34. Festiwal Śpiewających Przedszkolaków pt. „ROPUCH SHOW”

Ludowe Inspiracje - finał konkursu

Zajęcia otwarte w klasie drugiej poświęcone edukacji matematycznej

Środowisko przyrodniczo-kulturowe Śląska. Metodyka i praktyka zajęć terenowych na obszarze Pogórza Kaczawskiego (warsztaty terenowe)

Rozwijanie teorii umysłu – propozycje zabaw z dzieckiem z autyzmem

Zaproszenie dla nauczycieli szkół i przedszkoli na spotkanie wprowadzające do zwiedzania wystawy „Michał Anioł – Kaplica Sykstyńska”

Zaproszenie dla Dyrektorów szkół i przedszkoli na spotkanie wprowadzające do zwiedzania wystawy „Michał Anioł – Kaplica Sykstyńska”

Warsztaty „Technologie informacyjno-komunikacyjne w pracy polonisty – quizy, testy i aplikacje dydaktyczne”

Zajęcia otwarte w klasie drugiej

Zajęcia otwarte w klasie trzeciej poświęcone edukacji językowej uczniów w młodszym wieku szkolnym (język angielski)

Sieć współpracy dyrektorów przedszkoli

Historia i wiedza o społeczeństwie w szkole ponadpodstawowej – nowa podstawa programowa

Nowa podstawa programowa z geografii w szkole ponadpodstawowej – konsultacje zbiorowe

Nowa podstawa programowa z geografii w szkole ponadpodstawowej – konsultacje zbiorowe

V Olimpiada Geograficzna – 2018/2019 - Zgłoszenia szkół przyjmowane są do 3.12. 2018 r.

Miej to z głowy - konferencja dotyczącą wsparcia zdrowia psychicznego w placówkach edukacyjnych

Czytanie ikonicznych tekstów kultury – nieco teorii i praktycznych wskazówek dla nauczycieli (interpretacja plakatu na egzaminie)

Dzieci i młodzież w sieci realnych i wirtualnych zagrożeń - bezpłatne szkolenie

12. Azjatycki Festiwal Filmowy Pięć Smaków w Nowych Horyzontach

Dzień Życzliwości: Wydarzenia

Szkolenie dla dyrektorów szkół i placówek z awansu zawodowego nauczycieli - zgłoszenie do dnia 29 listopada

Polski Koncert Jesienny - MDK-Krzyki

Nauczyciel matematyki wobec zmian w nowej podstawie programowej w szkole ponadpodstawowej

Wielcy Wrocławianie – lekcja otwarta z warsztatami

Bezpieczeństwo w Internecie. Jak sobie radzić z przemocą cyfrową w szkole

Paszczodźwięki z dr. Mirosławem Oczkosiem - zgłoszenia na warsztaty do 20 listopada 2018 roku.

Egzamin ósmoklasisty – konferencja dla matematyków

Technologie informacyjno-komunikacyjne w pracy polonisty - zgłoszenia do 16 listopada 2018 r.

Nieodpłatne warsztaty metodyczne pt. „W co się bawić w świetlicy szkolnej”

Warsztaty – Moja mała Ojczyzna. Edukacja regionalna dla najmłodszych - spotkanie pierwsze

Gra symulacyjno-decyzyjnej pt. „Popyt według trzech czynników”,

Wielka Radosna Parada Niepodległości

Uważność w szkole i przedszkolu - warsztaty

Jak wykonać balon trzymający szklanki i lawową lampę? - Zajęcia rozpoczną się 14.11.2018 r.

11 listopada 2018 we Wrocławiu [WYDARZENIA]

9. Międzynarodowy Festiwal Musica Electronica Nova

Konferencja - Cele Zrównoważonego Rozwoju. Odpowiedzmy na wezwania zmieniającego się świata - dzisiaj mija termin zgłoszenia

Godzina kodowania, czyli pierwszy krok do bycia programistą - warsztaty - dla Nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej

Kreatywność jest w Nas - Zgłoszenia do 12 listopada 2018 r.

„Edukacja przez ruch” – zimowe inspiracje - dla nauczycieli wychowania przedszkolnego - Zgłoszenia do 20 listopada 2018 r.

Spotkania w ramach sieci współpracy nauczycieli „Twórczo i kreatywnie w przedszkolu” - warsztaty są bezpłatne

Lektury na egzaminie ósmoklasisty – formy pracy i utrwalania najważniejszych zagadnień - Przyjmowanie zgłoszeń do 5 listopada 2018 r.

Taktyki aktorskie jako element codziennej komunikacji - warsztaty

„Dlaczego klasycy?” Słowacki i Herbert w szkole. Konferencja dla nauczycieli w Muzeum Pana Tadeusza

Spotkania w ramach sieci współpracy nauczycieli przyrody i biologii w szkole podstawowej „Ciekawie i zgodnie z podstawą programową” - Ciekawie o człowieku – walory edukacyjne Muzeum Człowieka

Spotkania w ramach sieci współpracy nauczycieli przyrody i biologii w szkole podstawowej „Ciekawie i zgodnie z podstawą programową” - Programowanie na wesoło ze scratchem dla przyrodników i biologów

Wykład z prezentacją dr Dariusza Przybytka pt. Rzeczpospolita została wskrzeszona najpierw na mapie - dla nauczycieli oraz uczniów

Dr Mirosław Oczkoś proponuje - Warsztaty „Pracownia paszczodźwięków” - dla dyrektorów szkół

Warsztaty: Ocenianie kształtujące jest motywujące

Dialog i umiejętności coachingowe jako niezbędne narzędzia w pracy nauczyciela - dzisiaj mija termin zgłoszenia

Jak rozpocząć i prowadzić udaną współpracę z rodzicami - dzisiaj mija termin zgłoszenia

Design Thinking w pracy dyrektora - dzisiaj mija termin zgłoszenia

Biblioterapia w procesie wspierania zdrowia psychicznego uczniów i nauczycieli - dzisiaj mija termin zgłoszenia

Zastosowanie gry planszowej, terenowej, komputerowej w pracy nauczyciela bibliotekarza i polonisty - dzisiaj mija termin zgłoszenia

Wernisaż wystawy Sztuka Przejścia '18. Najlepsze dyplomy ASP we Wrocławiu.

Konferencja dla nauczycieli i uczniów „Wolność 2.0”

Ewaluacja wewnętrzna w praktyce szkolnej – warsztaty

Rozwiązywanie problemów wychowawczych w szkołach i placówkach oświatowych

Gry i zabawy czytelnicze w świetlicy szkolnej

Twórczo i kreatywnie w przedszkolu. Tęcza w probówce.

Konferencja otwarcia dla nauczycieli kształcenia zawodowego

Jak przygotować ciekawą lekcję chemii w szkole podstawowej - dzisiaj mija termin zgłoszenia

Quizuj na lekcji! Nowoczesne aplikacje na lekcji

Radość doświadczania. Zabawy plastyczne, badawcze i polisensoryczne w przedszkolu - dzisiaj mija termin zgłoszenia

Szkoła w Mieście – Wrocław – przedwczoraj, wczoraj i dziś - dzisiaj mija termin zgłoszenia

Obserwacja i doświadczenie jako formy rozbudzania ciekawości poznawczej uczniów

Gry i zabawy matematyczne w edukacji wczesnoszkolnej - dzisiaj mija termin zgłoszenia

25 lat przystąpienia przez Polskę do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka - dzisiaj mija termin zgłoszenia

Sztuka pisania dłuższych form wypowiedzi, w tym redagowania wypowiedzi egzaminacyjnych - dzisiaj mija termin zgłoszenia

Sprawne zarządzanie i administrowanie szkołą – kurs doskonalący nie tylko dla dyrektorów - dzisiaj mija termin zgłoszenia

Warsztaty „Analizujemy filmy na zajęciach szkolnych” - dzisiaj mija termin zgłoszenia

Technologie informacyjno-komunikacyjne dla polonistów - dzisiaj mija termin zgłoszenia

Księga Natury czytana w mieście – warsztaty plastyczne - dzisiaj mija termin zgłoszenia

Konferencja otwarcia dla nauczycieli historii i wiedzy o społeczeństwie w szkołach ponadpodstawowych pt. „Dylematy edukacji historycznej i obywatelskiej”

Wielcy wrocławianie – lekcja otwarta z warsztatami

Sposoby wykorzystania tablicy multimedialnej – zajęcia otwarte

Konferencja otwarcia - historia i wos w szkole podstawowej

Konferencje otwarcia dla nauczycieli języków obcych

Konferencja pt. „Uważność w pracy nauczyciela”

Konferencja otwarcia WCDN dla Nauczycieli Edukacji Wczesnoszkolnej

Konferencja otwarcia WCDN dla Nauczycieli Wychowania Przedszkolnego

Konferencja dla dyrektorów i nauczycieli wychowania fizycznego

6. edycja Festiwalu Teatrów dla Dzieci „Dziecinada” w październiku

Wystawa Mirosława Bałki na inaugurację domu kultury OP ENHEIM

Konferencja otwarcia dla Dyrektorów szkół i placówek wrocławskich

Konferencja otwarcia dla nauczycieli świetlic szkolnych

Narodowe Czytanie Przedwiośnia

Zaproszenie na inaugurację 53 MF Wratislavia Cantans – 7 września br. (piątek)

Europejski Dzień Kultury Żydowskiej

Znam Wrocław dzisiaj mija termin zgłoszenia do udziału w warsztatach

Wyzwolenie – wystawa rysunków Eugeniusza Gepperta - wernisaż

Rekrutacja do Chóru Chłopięcego NFM

Konferencja otwarcia dla szkolnych koordynatorów projektu Szkoła w mieście

Konferencja otwarcia edukacji regionalnej. Współczesna historia miasta i regionu

Lekcje przyrody – ciekawie i zgodnie z podstawą programową Biologia w nowym systemie szkolnictwa Quo vadis, geografio? Konferencja otwarcia dla nauczycieli geografii Algorytmika i programowanie – korzyści dla uczniów i nauczycieli

Konferencja otwarcia WCDN - Czytanie obowiązkowe – lektury wszystkich etapów edukacyjnych

Stulecie niepodległości – wrocławskie inspiracje. Konferencja otwarcia dla nauczycieli i wychowawców zainteresowanych kulturą Wrocławia oraz stuleciem niepodległości

Otwarcie Pawilonu Zbigniewa Herberta

Koncert: Dorota Miśkiewicz & Grzegorz Turnau

Wrocław na weekend 29 czerwca-1 lipca 2018 r. [WYDARZENIA]

Wrocław na weekend 31 maja-3 czerwca 2018 r. [WYDARZENIA]

Konferencja pt."„Bezpieczeństwo w Internecie. Odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznych"

Debata humanistyczna - Uczenie (się) wrażliwości (między)kulturowej

Tajemnice dworca dla najmłodszych

Zwiedzanie Mauzoleum Piastów Śląskich we Wrocławiu

X Międzynarodowy Festiwal Sztuka Łączy Pokolenia „Inspiracje Flamenco Przenikanie Kultur” FLAMENCO JAZZ I MUZYKA ŚWIATA

Szkolenie dla nauczycieli w Ossolineum - Muzeum Książąt Lubomirskich

Polacy i Żydzi – jak uczyć o trudnych relacjach?

Filozoficzny Wtorek w AST

Eliminacje regionalne Odysei Umysłu

Wykład prof. Johna Radzilowskiego z University of Alaska Southeast pt. Prezydent Wilson i Ignacy Jan Paderewski

X Międzynarodowy Festiwal Sztuka Łączy Pokolenia „Inspiracje Flamenco Przenikanie Kultur” 04-10.03.2018

W piątek po raz osiemnasty Polonez dla Fredry w Rynku

26. Finał WOŚP we Wrocławiu [WYDARZENIA]

Wykład: I tylko Cranachów żal

Wystawa na ekranie: Święty Piotr i inne papieskie bazyliki Rzymu

Centrum Historii Zajezdnia wernisaż wystawy „Zbrodnia bez kary".

Polska awangarda architektoniczna i jej związki z awangardą europejską wykład i zwiedzanie wystawy

Zapraszamy na dyskusję pt. "Obecność II wojny światowej w muzeach europejskich"

Sympozjum poświęcone książce Andrzeja Kisielewicza "Logika i argumentacja. Praktyczny kurs krytycznego myślenia".

Planowany termin - Festiwalu Teatrów Szkolnych Zielona Gęś

Planowany termin GALI Festiwalu Tańczących Przedszkolaków

Oferta bezpłatnych zajęć organizowanych w Muzeum Miejskim Wrocławia - ferie zimowe

Zapraszamy na seminarium z wyjątkowym gościem Christiną Chavarria Koordynatorką Programową Muzeum Holokaustu w Waszyngtonie

Premiery kinowe 24 listopada

Konferencja: ,,Dzieci Wolne od Stresu"

Sylwester Wrocławski 2017/2018 [PROGRAM]

Andrzej Pągowski – mistrz Polskiej Szkoły Plakatu w empiku

III Dolnośląski Kongres Kobiet

11 listopada 2017 we Wrocławiu [WYDARZENIA]

Recital fortepianowy Jakuba Czekierdy – cykl „Salon dźwięków romantycznych”

Koncert "Prowadź nas Polsko" - Impart - wstęp wolny

Ogólnopolska konferencja Edukacja w miejscach pamięci - PAMIĘĆ, MIEJSCA, LUDZIE

Konferencja KREATYWNI, AKTYWNI, POZYTYWNI

Konferencja - Big Data – kształtowanie mediów publicznych oraz promowanie muzyki

III Noc Laboratoriów: Dla małych pasjonatów wiedzy

Spotkanie Wrocławskiej Wszechnicy Filozoficznej

Pokaz filmu oraz spotkanie w ramach cyklu „Podróż plejady artystów współczesnych”

Konferencja pt. " Mało znane miejsca Wrocławia - zamek wczesnopiastowski"

Dzień bez samochodu 22 września decyzją Rady Miejskiej we Wrocławiu jazda komunikacją miejską jest bezpłatna.

5. Międzynarodowy Festiwal Teatrów dla Dzieci „Dziecinada”

Diagnozy WCDN - 4 klasa - Szkoła podstawowa - język polski / Spotkanie wspólne dla dyrektora i nauczyciela

Diagnozy WCDN - 4 klasa - Szkoła podstawowa - matematyka / Spotkanie wspólne dla dyrektora i nauczyciela

Diagnozy WCDN - 1 klasa - Szkoła ponadpodstawowa - język polski / Spotkanie wspólne dla dyrektora i nauczyciela

Diagnozy WCDN - 1 klasa - Szkoła ponadpodstawowa - matematyka / Spotkanie wspólne dla dyrektora i nauczyciela

Diagnozy WCDN - 4 klasa - Szkoła podstawowa - język polski / dostarczenie wyników

Diagnozy WCDN - 4 klasa - Szkoła podstawowa - język polski / dostarczenie wyników

Diagnozy WCDN - 4 klasa - Szkoła podstawowa - matematyka / dostarczenie wyników

Diagnozy WCDN - 1 klasa - Szkoła ponadpodstawowa - język polski / dostarczenie wyników

Diagnozy WCDN - 1 klasa - Szkoła ponadpodstawowa - język polski / dostarczenie wyników

Diagnozy WCDN - 4 klasa - Szkoła podstawowa - język polski / diagnoza

Diagnozy WCDN - 4 klasa - Szkoła podstawowa - matematyka / diagnoza

Diagnozy WCDN - 4 klasa - Szkoła podstawowa - matematyka i język polski / wydawanie

Diagnozy WCDN - 1 klasa - Szkoła ponadpodstawowa - matematyka / dostarczenie wyników

Diagnozy WCDN - 1 klasa - Szkoła ponadpodstawowa - język polski / diagnoza

Diagnozy WCDN - 1 klasa - Szkoła ponadpodstawowa - matematyka / diagnoza

Diagnozy WCDN - 1 klasa - Szkoła ponadpodstawowa - matematyka i język polski / wydawanie

Konferencja otwarcia WCDN - inauguracyjna dla dyrektorów szkół podstawowyci i szkół ponadpodstawowych – rok szkolny 2017/2018

Konferencja otwarcia WCDN - inauguracyjna dla dyrektorów przedszkoli – rok szkolny 2017/2018

Szkolenia z nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego w szkołach podstawowych - fizyka

Szkolenia z nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego w szkołach podstawowych - szkolnictwo specjalne

Szkolenia z nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego w szkołach podstawowych - edukacja dla bezpieczeństwa

Szkolenia z nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego w szkołach podstawowych - wychowanie fizyczne

Szkolenia z nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego w szkołach podstawowych - matematyka

Szkolenia z nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego w szkołach podstawowych - etyka

Szkolenia z nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego w szkołach podstawowych - plastyka, muzyka

Szkolenia z nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego w szkołach podstawowych - geografia

Narodowe Czytanie - "Wesele" Stanisława Wyspiańskiego

Szkolenia z nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego w szkołach podstawowych - język obcy nowożytny

Szkolenia z nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego w szkołach podstawowych - język obcy nowożytny

Szkolenia z nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego w szkołach podstawowych - język polski

Szkolenia z nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego w szkołach podstawowych - edukacja wczesnoszkolna

Szkolenia z nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego w szkołach podstawowych - wychowanie przedszkolne

Dzień Trójkąta – Przedmieście Oławskie świętuje [PROGRAM]

III spotkanie „Perwersje” – Różewicz, Pawłusiów, Skurtys, Jemioło

Konferencja otwarcia WCDN - Świetlice szkolne – szkoły podstawowe

Konferencja otwarcia WCDN - Wyzwania w nauczaniu informatyki według nowej podstawy programowej

Konferencja otwarcia WCDN - Nauczanie geografii po reformie

Przeciw obojętności, ignorancji... – konferencja otwarcia dla nauczycieli i wychowawców pragnących popularyzować kulturę Wrocławia

Konferencja otwarcia WCDN - Historia i wiedza o społeczeństwie w zreformowanej szkole

Konferencja otwarcia WCDN - „Ossolineum jeszcze bliżej nauczyciela i ucznia”. Oswajanie nowości programowych z języka polskiego

Marsz Kapeluszy inaugurujący Dni Seniora Wrocław 2017

Pokaz specjalny na 5 urodziny Kina Nowe Horyzonty

Hockney. Pejzaże, portrety i martwe natury David Hockney w londyńskiej The Royal Academy of Arts

Michał Anioł. Miłość i śmierć

Ceremonia Zamknięcia The World Games

Vertigo Jazzy Sunday vol. 3

Mariusz Hermansdorfer. Oprowadzanie kuratorskie: Ślady Istnienia

Na tarasie MWW zagra Darek Rubinowski Quintet

Muzyczna podróż do Hiszpanii

Spacer: Tajemnice wrocławskiej katedry

Spektakl: „Wielka Woda”

KINO NA DACHU: SZKOŁA BABEL

Posłuchaj bezpłatnych koncertów IX Letniej Akademii Muzycznej

Filozoficzne Wtorki w PANATO Café, prof. Łukasz Huculak

Muzeum Miejskie Wrocławia zaprasza na festyn archeologiczny „Ludzie Ognia”

#muzealniaki: Muzeum nie tylko dla dużych! - bilet wstępu kosztuje tylko 1 zł!

Odra River Cup 2017 i rodzinny piknik

9. Leo Festiwal w Narodowym Forum Muzyki lekko i z humorem

20. rocznica Międzynarodowego Kongresu Eucharystycznego we Wrocławiu

Wrocław stolicą książki dla dzieci i młodzieży: Targi Książki Dobre Strony

dr Jakub Jernajczyk z wrocławskiej Akademii Sztuk Pięknych wygłosi wykład pt. Filozoficzne Zoo i poznawcza rola obrazu

XV Ogólnopolski Przegląd Młodych Wokalistów „Debiuty 2017”

BIENNALE WRO 2017 DRAFT SYSTEMS - wydarzenia otwarcia

Festiwal Wachlarz: wielkie spotkanie podróżników, reporterów, blogerów

Rób teatr z Wrocławskim Teatrem Lalek - Nabór trwa jeszcze do 14 maja.

Kino Samochodowe / Superman IV w Centrum Historii Zajezdnia

Targi Książki Dobre Strony w Przejściu Garncarskim i Żelaźniczym

Dzień Europy we Wrocławiu 2017

II Ogólnopolska Konferencja Edukacyjna „15 lat z Eduballami – zakładane a rzeczywiste efekty kształcenia z wykorzystaniem piłek edukacyjnych EDUball”

21 kwietnia – premiery kinowe

Dzień Wolnej Sztuki we Wrocławiu – skorzystaj z darmowych prezentacji

Noc Muzeów 2017 [PROGRAM]

Dzień Odry – 22 kwietnia spotkajmy się nad Odrą!

Cinema Italia Oggi – przegląd nowego kina włoskiego w Horyzontach

ILUSTRACJA! INTERAKCJA!

Zaproszenie na Wrocławską Konferencję Ekologiczną

Kurtyna w górę! Otwarcie Muzeum Teatru

Pierwszy dzień wiosny we Wrocławiu [WYDARZENIA]

Międzynarodowa Konferencja Edukacyjna TALENT – wstęp wolny

Oprowadzanie kuratorskie - Wystawa GLOBALIZACJA I INDYWIDUALNOŚĆ

Latająca Pracownia Dydaktyki Przedmiotów Filozoficznych

Filozoficzny Wtorek - wykład pt. Niepowściągliwość i słaba wola.

Dzień Edukacji Prawnej we Wrocławiu

KULTURA – Obecna! [TRZECIA DEBATA]

CreativeMornings Wrocław

Powiatowy konkurs wiedzy o wrocławskim sporcie

III Targi Edukacji Międzykulturowej

KULTURA – Obecna! [DRUGA DEBATA]

8. Musica Electronica Nova MEN 2017 Międzynarodowy Festiwal Muzyki Elektroakustycznej

ZIELONA GĘŚ – Festiwal Teatrów Szkolnych 2016/2017 - dzisiaj mija termin zgłoszenia

ZIELONA GĘŚ – Festiwal Teatrów Szkolnych 2016/2017

Konkurs Teatralny „ W teatrzyku Jasia i Małgosi”

II Festiwal Międzykulturowy - organizator Przedszkole nr 89 - finał w Auli ZS nr 1 ul. Słubicka

Konkurs plastyczno-muzycznym „Ludowe Inspiracje 2017” - dzisiaj mija termin zgłoszenia

Konkurs plastyczno-muzycznym „Ludowe Inspiracje 2017” organizator Przedszkole nr 93 - finał w Auli ZS nr 1 ul. Słubicka

XVI Wrocławski Festiwal Tańczących Przedszkolaków pod hasłem "Pląsy nad Odrą - spotkanie kultur" - dzisiaj mija termin zgłoszenia

XVI Wrocławski Festiwal Tańczących Przedszkolaków pod hasłem "Pląsy nad Odrą- spotkanie kultur" - Gala

XVI Wrocławski Festiwal Tańczących Przedszkolaków pod hasłem "Pląsy nad Odrą- spotkanie kultur" - przegląd zgłoszonych zespołów

Wykład w Muzeum Narodowym: Trzy barokowe kaplice przy kościele klasztornym w Henrykowie

Czeska sobota we Wrocławiu

79. rocznica ogłoszenia Prawd Polaków spod Znaku Rodła

Kultura – obecna! [pierwsza debata]

Tony Cragg. Rzeźba - oprowadzenie kuratorskie

II OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA o edukacji inaczej - Edukacja oparta na dowodach - Termin przesłania formularza mija 24 marca 2017

II OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA o edukacji inaczej - Edukacja oparta na dowodach

Dzień Kobiet w Muzeum Miejskim Wrocławia

Wrocław na weekend: 17-19 lutego 2017 r. [WYDARZENIA]

IX Festiwal Sztuka Łączy Pokolenia "Inspiracje Flamenco - Przenikanie Kultur"

Wrocław na weekend: 10-12 lutego 2017 r. [WYDARZENIA]

Po co fenomenologia? - Filozoficzny Wtorek

Dni Australii w Kinie Nowe Horyzonty – filmy, warsztaty

Wykład okolicznościowy pt. Zygmunt Bauman: etyk ponowoczesności

Seminarium metodyczne z Filozoficznym Bałwanem

Seminarium metodyczne z Filozoficznym Bałwanem - dzisiaj mija termin zgłoszenia

Wernisaż - wystawy sir Tony’ego Cragga

Genialne fotografie Ludwika Gronowskiego w Muzeum Architektury - wernisaż

Śniadanie literackie z Mickiewiczem i Słowackim

25. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy we Wrocławiu 2017

Konkurs „Ośmiu Wspaniałych” dla młodych wrocławian - dziś mija termin zgłoszenia

Orszak Trzech Króli przejdzie ulicami Wrocławia

Happening Ekologiczny pod hasłem: „Wspólnie budujemy nasz zielony DOM” - zgłoszenia do 18 stycznia 2016

Zbigniew Cybulski: 50.rocznica śmierci. Przegląd filmów

Wrocław na długi świąteczny weekend 23-26 grudnia [WYDARZENIA]

Filozoficzny Wtorek odbędzie się 21 grudnia 2016 r. - czyli w środę o godz. 18.00 w PANATO Café - dr Bartłomiej Skowron - Czy i jak istnieje Google? O sposobie istnienia przedmiotów wirtualnych.

XXV OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL PIOSENKI OBCOJĘZYCZNEJ 2017r. - dzisiaj mija termin zgłoszenia

wykład prof. Piotra Błaszczyka "O Geometrii Kartezjusza"

„Solidarność Norwesko-Polska” – koncerty i wystawa

I Konferencja metodyczna dla dyrektorów przedszkoli i szkół podstawowych oraz nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej pt.: „Aktywizacja ruchowa dzieci w przedszkolu i w edukacji wczesnoszkolnej”,

Kultura Wrocławia na plakacie 1945 – 2016 - wernisaż wystawy

Sylwester Wrocławski 2016 – czyli Mózg i Serce na Rynku

Mikołajkowe prezenty: bilety, zaproszenia, gadżety

Gala IV Przeglądu Uczniowskich Etiud Filmowych

4. Przegląd archiwalnych filmów o Wrocławiu – Kadry Wrocławia

Zapraszamy na koncert Wrocławskiej Orkiestry Improwizującej

EEC / GRÜN | ZIELONY – research i realizacja Karoliny Grzywnowicz (PL)

Sylwester z Sylwestrem Wrocławskim

Weekend zamknięcia Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016

Filozoficzne Wtorki w PANATO Café - dr Marcin Koszowy z Uniwersytetu w Białymstoku wygłosi wykład pt. Perswazyjna siła argumentów z autorytetu.

Fotografia nie umiera nigdy - wystawa - oprowadzanie kuratorskie dla publiczności

Dzień Życzliwości we Wrocławiu 2016

„Spotkajmy się/Let’s meet” przy Muralu Ceramicznym

Dni Wzajemnego Szacunku 2016

Świętujemy niepodległość [11 listopada we Wrocławiu]

Filozoficzne Wtorki w PANATO Café, prof. Adam Grobler, Patriotyzm bez zadęcia

Konferencja ‘KREATYWNI, AKTYWNI, POZYTYWNI’,

Spacery wrocławskie – aktywne zwiedzanie miasta. Miejsca znane i nieznane we Wrocławiu

Spotkanie w ramach sieci współpracy dla nauczycieli edukacji przedszkolnej

Zajęcia otwarte dla nauczycieli świetlic szkolnych

2 Biennale Twóczości Nauczycieli - wernisaż wystawy

W świecie zmarłych… Pradawne obyczaje „zaduszkowe” - tematyczne oprowadzanie po wystawie.

Produkcja, miasto i jego kultura konferencja organizowana w ramach programu Future Architecture Platform

Turniej Jednego Wiersza im. Rafała Wojaczka

Wrocławska Wszechnica Filozoficzna. Prelegentem będzie dr hab. Maria Kostyszak, dyrektor Instytutu Filozofii UWr, temat wykładu: Filozofia czy filozofie? Wprowadzenie.

Wspólne „Gaudeamus igitur” na rozpoczęcie roku akademickiego

Konferencja otwarcia WCDN - Edukacja Wczesnoszkolna Wrocławskich Szkół Podstawowych

Festiwal „Si señor!” w Nowych Horyzontach. Specjalnie dla seniorów

Konferencja otwarcia dla dyrektorów gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych i placówek oświatowych

Konferencja otwarcia dla dyrektorów przedszkoli i szkół podstawowych

Ogólnopolska konferencja „Edukacja w Miejscach Pamięci. Przestrzeń uświadomiona i doświadczona”

Rainer Mahlamäki we Wrocławiu - spotkanie

II Noc Laboratoriów: Nie prześpij tego!

Profesor Rainer Mahlamäki opowie o pracy nad projektem Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN

Międzynarodowy Festiwal Teatrów dla Dzieci „Dziecinada”

Koncert Jubileuszowy 20-lecie działalności artystycznej Chóru Synagogi pod Białym Bocianem

Bilet za 1 zł w każdą niedzielę dla wszystkich zwiedzających - Muzeum Pana Tadeusza

W czwartki wstęp bezpłatny do Muzeum Współczesnego Wrocław