Bip

Stowarzyszenie Nauczycieli Matematykiinaczej

Cay Wrocaw Czyta Dzieciom

Klub lekkiej inteligencji nauczycielskiej


Wysza Szkoa Bankowa we Wrocawiu


of-banner-150x80

Informator o formach doskonalenia 2017/2018
piątek, 25 sierpnia 2017 00:00
  • Zamieszczone w informatorze formy bezpłatne przeznaczone są wyłącznie dla nauczycieli zatrudnionych we wrocławskich przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych.

Informator WCDN 2017/2018

Tematy szkoleń dla rad pedagogicznych na rok szkolny 2017/2018


Druk zgłoszenia udziału w formie doskonalenia WCDN

Druk zgłoszenia szkolenia rady pedagogicznej

 

Tryb zgłoszenia i odpłatności

 

 
.