Bip

Stowarzyszenie Nauczycieli Matematykiinaczej

Cay Wrocaw Czyta Dzieciom

Klub lekkiej inteligencji nauczycielskiej


Wysza Szkoa Bankowa we Wrocawiu


of-banner-150x80

Kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą
poniedziałek, 07 maja 2018 12:32

Szanowni  Państwo.

Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli informuje, że rozpoczyna kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą- KNO-5.

Pierwsze zajęcia odbędą się pod koniec września 2018r., zakończenie kursu – koniec czerwca  2019r.:  (kurs nie może trwać krócej niż 9 miesięcy).  Zajęcia nie będą odbywać się w trakcie ferii i przerw świątecznych. Do realizacji programu zaproszono wybitnych praktyków i specjalistów z zakresu zarządzania oświatą.

Cena kursu: 1780 zł., z możliwością zapłaty w trzech lub czterech ratach:
3 raty:  pierwsza rata (600zł) –wrzesień 2018r., druga rata (590zł)– luty  2019r., trzecia rata (590 zł) - maj  2019r.;

4 równe raty (po 445 zł): pierwsza rata –wrzesień  2018r., druga rata – listopad  2018r., trzecia rata- marzec 2019r., czwarta rata- czerwiec 2019r.

Zapisy na karcie zgłoszeń (do pobrania na stronie internetowej WCDN: http://www.wcdn.wroc.pl/www/index.php?option=com_content&view=article&id=1&Itemid=6) należy przesłać listownie lub faksem - 71 796 45 61, do dnia 10 września 2018r.

 

Dodatkowe informacje dotyczące organizacji kursu udziela Krzysztof Nowak, tel. 71 798 68 80 wew. 211.

 

 
.