Bip

Stowarzyszenie Nauczycieli Matematykiinaczej

Cay Wrocaw Czyta Dzieciom

Klub lekkiej inteligencji nauczycielskiej


Wysza Szkoa Bankowa we Wrocawiu


of-banner-150x80

Szkolenie dotyczące rekrutacji w roku szkolnym 2018/2019
poniedziałek, 14 maja 2018 12:20

Szanowni Państwo Dyrektorzy,

Pracownia Wspierania Kadry Kierowniczej zaprasza na szkolenie dotyczące rekrutacji w roku szkolnym 2018/2019.
Poniżej zamieszczam harmonogram spotkań.

 

Jednocześnie przypominam, że przepisy regulujące rekrutację do przedszkoli i szkół znajdują się w:
- Ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, rozdział 6,

- Rozporządzeniu MEN z dnia 16 marca 2017 r w sprawie przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek.

23.05.2018 r., godz. 9.00

Dyrektorzy przedszkoli

23.05.2018 r., godz. 10.30

Dyrektorzy szkół podstawowych oraz dyrektorzy zespołów szkolno-przedszkolnych.

Spotkanie odbędzie się w auli Zespołu Szkół nr 1, ul. Słubicka 29-33 i będzie prowadzone przez radców prawnych WCDN.

Zapraszam

Barbara Kutrowska
Konsultant Pracowni Wspierania Kadry Kierowniczej WCDN

 
.