Bip

Stowarzyszenie Nauczycieli Matematykiinaczej

Cay Wrocaw Czyta Dzieciom

Klub lekkiej inteligencji nauczycielskiej


Wysza Szkoa Bankowa we Wrocawiu


of-banner-150x80

Pracownie
środa, 22 maja 2013 12:58

Konsultanci i doradcy metodyczni w poszczególnych pracowniach:

  • wspierają kariery zawodowe nauczycieli

  • zajmują się doradztwem interdyscyplinarnym i przedmiotowym

  • zajmują się doradztwem przywarsztatowym

  • organizują i prowadzą kursy, warsztaty, seminaria i konferencje dla nauczycieli, wychowawców, dyrektorów i wicedyrektorów szkół i placówek oświatowych

  • organizują i współorganizują konkursy przedmiotowe

  • rozwijają umiejętności metodyczne nauczycieli

  • współpracują z samorządem terytorialnym i organem sprawującym nadzór pedagogiczny

 
.