Bip

Stowarzyszenie Nauczycieli Matematykiinaczej

Cay Wrocaw Czyta Dzieciom

Klub lekkiej inteligencji nauczycielskiej


Wysza Szkoa Bankowa we Wrocawiu


of-banner-150x80

„Biblioterapia w procesie rozwijania kompetencji czytelniczych dzieci i młodzieży” - warsztaty
poniedziałek, 09 stycznia 2017 10:36

 

Szanowni Państwo!

Serdecznie zapraszam na warsztaty „Biblioterapia w procesie rozwijania kompetencji czytelniczych dzieci i młodzieży
prowadzone przez Panią dr Wandę Matras, certyfikowanego biblioterapeutę Polskiego Towarzystwa Biblioterapeutycznego we Wrocławiu,
pracownika Instytutu Nauk o Informacji Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.

 

Cel ogólny zajęć: Doskonalenie umiejętności w zakresie doboru oraz wykorzystania tekstów stosowanych
w edukacji, terapii, profilaktyce zdrowia dzieci, młodzieży i osób dorosłych.

 

 

Po ukończeniu formy uczestnik powinien:

- znać biblioterapeutyczne funkcje literatury,

- znać rolę biblioterapii w pracy z odbiorcami niepełnosprawnymi, chorującymi przewlekle, ze spektrum autyzmu, z zaburzeniami uwagi, lateralizacji, osobami z nadpobudliwością psychoruchową i in.,

- stosować biblioterapię w pracy z osobami o specjalnych potrzebach czytelniczych,

- znać rolę biblioterapii w pracy z odbiorcami niepełnosprawnymi, chorującymi przewlekle, ze spektrum autyzmu,

- tworzyć scenariusze i programy zajęć biblioterapeutycznych.

Uczestnicy warsztatów zostaną wpisani do rejestru Polskiego Towarzystwa Biblioterapeutycznego i otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia
z zakresu biblioterapii.

Zajęcia odbędą się w terminie od 10 do 11 marca 2017 r. w siedzibie Wrocławskiego Centrum Doskonalenia Nauczyciela
przy ul. Swobodnej 73a we Wrocławiu (10 marca 2017 r. od 14.00 do 19.00, 11 marca 2017 r. od 9.00 do 15.00).

Koszt - 220 zł od uczestnika

Program

Proszę o przesyłanie zgłoszeń faksem albo poprzez pocztę e-mail do 20 lutego 2017 r.

Druki można również składać w sekretariacie WCDN w ww. terminie.

Kod formy – DSA9, tytuł – Biblioterapia w procesie rozwijania kompetencji czytelniczych dzieci i młodzieży.

Formularz zgłoszenia znajduje się na stronie internetowej www.wcdn.wroc.pl w zakładce informator.

Proszę na razie nie dokonywać opłat. Z osobami, które wyrażą chęć uczestnictwa w zajęciach będę się kontaktować po 20 lutego 2017 r.

 

Z wyrazami szacunku

Dorota Sakowska

konsultant bibliotekarz

Wrocławskie Centrum

Doskonalenia Nauczycieli

e-mail Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

tel. 71 798 68 80 w. 130

 
.