BipStowarzyszenie Nauczycieli Matematykiinaczej

Cay Wrocaw Czyta Dzieciom

Klub lekkiej inteligencji nauczycielskiej


Wysza Szkoa Handlowa we Wrocawiu


of-banner-150x80

Turniej Młodych Matematyków – etap szkolny
piątek, 03 marca 2017 18:43

Dzisiaj publikujemy kryteria oceniania. Koordynatorów proszę o dostarczenie do 13 marca 2017 r.:

- protokołu szkolnego etapu konkursu (załącznik 2. regulaminu),

- listy uczniów zakwalifikowanych do udziału w finale (załącznik 2a. regulaminu),
- prac uczniów zakwalifikowanych do finału wraz ze zgodami na przetwarzanie ich danych osobowych
(załącznik 4. regulaminu).

Powyższe dokumenty należy złożyć we Wrocławskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli
(ul. Swobodna 73a, 50-089 Wrocław) z dopiskiem "Turniej Młodych Matematyków".

Bardzo proszę również o uzupełnienie dostarczonej dokumentacji. Nie wszystkie szkoły
przesłały zgody na przetwarzanie danych osobowych nauczycieli biorących udział w konkursie.

Kryteria_etap1_TMM2017.docx

Z poważaniem

Anna Jakubiec
doradca metodyczny

 
.