BipStowarzyszenie Nauczycieli Matematykiinaczej

Cay Wrocaw Czyta Dzieciom

Klub lekkiej inteligencji nauczycielskiej


Wysza Szkoa Handlowa we Wrocawiu


of-banner-150x80

Konkurs filozoficzny pt. "W świecie z Zofią"
poniedziałek, 06 marca 2017 09:50

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie filozoficznym pt. "W świecie z Zofią"  zespoły ze szkół podstawowych oraz gimnazjalnych. Pierwszym krokiem jest zapoznanie się członków zespołów z wybranymi fragmentami (s. 13-157) książki J. Gaardera, Świat Zofii.
Następnym - opracowanie komiksu, który byłby relacją z możliwego spotkania Autorów z wybranym bohaterem - filozofem z książki i wysłanie wraz ze zgłoszeniem udziału w konkursie na adres: Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, ul. Swobodna 73a, 50-089 Wrocław (Katarzyna Kuczyńska - przyjmowanie zgłoszeń).

 

 


Konkurs odbędzie się 20 maja w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Wrocławskiego
na ul. Koszarowej 3 – liczne zadania nie tylko sprawdzą znajomość książki,
ale postawią także przed uczestnikami wyzwania w zakresie umiejętności współpracy,
twórczego rozwiązywania problemów... i sztuki dostrzegania filozoficznych pytań
i zagadnień w życiu codziennym!
Dołączamy regulamin i ponawiamy serdecznie zaproszenie – Katarzyna Kuczyńska z Zespołem Organizatorów

Regulamin konkursu.

 
.