BipStowarzyszenie Nauczycieli Matematykiinaczej

Cay Wrocaw Czyta Dzieciom

Klub lekkiej inteligencji nauczycielskiej


Wysza Szkoa Handlowa we Wrocawiu


of-banner-150x80

Kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą
poniedziałek, 22 maja 2017 08:00

Szanowni  Państwo.

Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli informuje, że rozpoczyna kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą- KNO-2.

Pierwsze zajęcia odbędą się pod koniec września 2017 r., zakończenie kursu – koniec czerwca 2018 r. (kurs nie może trwać krócej niż 9 miesięcy).  Zajęcia nie będą odbywać się w trakcie ferii i przerw świątecznych. Kurs będzie prowadzony we współpracy z Departamentem Edukacji Urzędu Miejskiego Wrocławia, a do realizacji programu zaproszono wybitnych praktyków i specjalistów z zakresu zarządzania oświatą.

 

Cena kursu: 1740 zł., z możliwością zapłaty w trzech lub czterech równych ratach:

 

3 raty:  pierwsza rata –wrzesień 2017 r., druga rata – luty 2018 r., trzecia rata- maj  2018 r.;
4 raty: pierwsza rata –wrzesień 2017 r., druga rata – listopad 2017 r., trzecia rata- marzec 2018 r., czwarta rata- czerwiec 2018 r.

Zapisy na karcie zgłoszeń (do pobrania na stronie internetowej WCDN: http://www.wcdn.wroc.pl/www/index.php?option=com_content&view=article&id=1&Itemid=6) należy przesłać listownie lub faksem - 71 796 45 61, do dnia 11 września 2017 r.

Dodatkowe informacje dotyczące organizacji kursu udziela Krzysztof Nowak, tel. 71 798 68 80 wew. 211.

 
.