Bip

Stowarzyszenie Nauczycieli Matematykiinaczej

Cay Wrocaw Czyta Dzieciom

Klub lekkiej inteligencji nauczycielskiej


Wysza Szkoa Handlowa we Wrocawiu


of-banner-150x80

Wyniki Międzyszkolnego Konkursu „Symetria wokół nas”
czwartek, 08 lutego 2018 12:52

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 15 ogłosił wyniki Międzyszkolnego Konkursu „Symetria wokół nas”, którego celem było zwiększenie zainteresowania dzieci zagadnieniami geometrii płaskiej i przestrzennej oraz symetrii w odniesieniu do sfery otaczającego nas świata, pobudzenie wyobraźni przestrzennej, aktywności poznawczej i twórczej ucznia.

Wyniki znajdują się na stronie szkoły: http://www.sp25wroclaw.pl/.

 

 
.