Bip

Stowarzyszenie Nauczycieli Matematykiinaczej

Cay Wrocaw Czyta Dzieciom

Klub lekkiej inteligencji nauczycielskiej


Wysza Szkoa Bankowa we Wrocawiu


of-banner-150x80

Konkurs na scenariusz szkolnych obchodów dnia języka ojczystego w szkole podstawowej i ponadpodstawowej
środa, 21 lutego 2018 13:27

1. Organizatorem Konkursu jest Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, ul. Swobodna 73a, 50-089 Wrocław.
2. Patronat honorowy nad Konkursem sprawuje poseł do Parlamentu Europejskiego Lidia Geringer de Oedenberg.
3. Partnerami Konkursu i fundatorami nagród są: Teatr Muzyczny CAPITOL oraz Strefa Kultury Wrocław.

Regulamin konkursu

 
.