Bip

Stowarzyszenie Nauczycieli Matematykiinaczej

Cay Wrocaw Czyta Dzieciom

Klub lekkiej inteligencji nauczycielskiej


Wysza Szkoa Bankowa we Wrocawiu


of-banner-150x80

Biblioterapia w procesie rozwijania kompetencji czytelniczych dzieci i młodzieży – warsztaty II stopnia
piątek, 02 marca 2018 19:01

Serdecznie zapraszam na szkolenie pt. Biblioterapia w procesie rozwijania kompetencji czytelniczych dzieci i młodzieży – warsztaty II stopnia”.

Zajęcia poprowadzi pani dr Wanda Matras, certyfikowany biblioterapeuta Polskiego Towarzystwa Biblioterapeutycznego
we Wrocławiu, pracownik Instytutu Nauk o Informacji Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.

 

Zajęcia odbędą się 13 i 14 kwietnia 2018 r. w siedzibie Wrocławskiego Centrum Doskonalenia Nauczyciela przy ul. Swobodnej 73a we Wrocławiu (13 kwietnia 2018 r. od 14.00 do 19.00, 14 kwietnia 2018 r. od 9.00 do 15.00).

Koszt - 220 zł od uczestnika

 

W programie:

 

  • bajkoterapia - bajki filozoficzne, psychoedukacyjne, psychoterapeutyczne,
  • literatura dla dzieci i młodzieży o specjalnych potrzebach edukacyjnych i czytelniczych,
  • metody i ćwiczenia zachęcające uczniów do czytania,
  • przeprowadzanie zajęć z elementami biblioterapii.

 

Proszę o przesyłanie zgłoszeń faksem albo poprzez pocztę e-mail do 20 marca 2018 r.

 

Druki można również składać w sekretariacie WCDN w ww. terminie.

 

Kod formy – DSA12

 

Proszę nie dokonywać wpłat. Z osobami, które wyrażą chęć uczestnictwa w zajęciach będę się kontaktować po 20 marca 2018 r.

Na szkolenie mogą się również zapisać osoby, które zamierzają ukończyć warsztaty I stopnia z zakresu biblioterapii.

 

Dorota Sakowska

 
.