Bip

Stowarzyszenie Nauczycieli Matematykiinaczej

Cay Wrocaw Czyta Dzieciom

Klub lekkiej inteligencji nauczycielskiej


Wysza Szkoa Bankowa we Wrocawiu


of-banner-150x80

Zastosowanie gry (planszowej, terenowej, komputerowej) w pracy nauczyciela bibliotekarza i polonisty”
piątek, 02 marca 2018 19:22

Serdecznie zapraszam na warsztaty pt. „Zastosowanie gry (planszowej, terenowej, komputerowej) w pracy nauczyciela bibliotekarza i polonisty”.
Celem zajęć jest doskonalenie umiejętności wykorzystania gier w pracy z młodzieżą.

 

Po ukończeniu formy uczestnik powinien:

  • mieć świadomość znaczenia gry i zabawy w rozwoju kultury
  • rozróżniać rodzaje gier, oceniać ich zawartość, grafikę i mechanikę
  • wiedzieć na jakich zasadach wybierać gry do zbiorów bibliotecznych
  • stosować gry w pracy z młodzieżą podczas lekcji i zajęć pozalekcyjnych
  • wiedzieć, w jaki sposób zorganizować i wypromować turniej gier planszowych

Podczas szkolenia zostanie wykorzystana gra "W pustyni i w puszczy"
połączona z interaktywną platformą wiedzy www.sienkiewicz.promocjaksiazki.pl

Prowadzący: Iwona Haberny, Wojciech Rzadek
Termin:
27 kwietnia 2018 r.,  godz. 10.00-16.00
Miejsce: Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczyciela 
Koszt: 140 zł od uczestnika

Proszę o przesyłanie zgłoszeń faksem lub poprzez pocztę e-mail do 30 marca 2018 r.
Druki można również składać w sekretariacie WCDN w ww. terminie.
Kod formy – DSA7

Proszę nie dokonywać wpłat. Z osobami, które wyrażą chęć uczestnictwa w zajęciach będę się kontaktować po 30 marca 2018 r.

Dorota Sakowska

 
.