BipStowarzyszenie Nauczycieli Matematykiinaczej

Cay Wrocaw Czyta Dzieciom

Klub lekkiej inteligencji nauczycielskiej


Wysza Szkoa Handlowa we Wrocawiu


of-banner-150x80

Oferty pracy
Informacja o wynikach naboru na stanowisko: starszy referent ds. administracyjnych
poniedziałek, 11 września 2017 12:56

we Wrocławskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli,
ul. Swobodna 73A, 50-089 Wrocław

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana:

Pani  Justyna Czakon  zamieszkała we Wrocławiu.

Uzasadnienie wyboru:

Pani Justyna Czakon spełniła wymagania określone w ogłoszeniu o naborze. Podczas rozmowy wykazała się  niezbędną wiedzą  do prawidłowego wykonywania zadań na ww. stanowisku. 


.