Bip

Stowarzyszenie Nauczycieli Matematykiinaczej

Cay Wrocaw Czyta Dzieciom

Klub lekkiej inteligencji nauczycielskiej


Wysza Szkoa Bankowa we Wrocawiu


of-banner-150x80

Kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą- KNO-5
czwartek, 09 sierpnia 2018 08:59

Szanowni  Państwo.

Jeszcze 9 miejsc na kursie kwalifikacyjnym z zarządzania oświatą.

Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli informuje, że rozpoczyna kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą- KNO-5.

Pierwsze zajęcia odbędą się 14 września 2018r. (godz.15.30-18.45), zakończenie kursu – 15 czerwca  2019r.:  (kurs nie może trwać krócej niż 9 miesięcy).  Zajęcia (15 zjazdów) nie będą odbywać się w trakcie ferii i przerw świątecznych. Do realizacji programu zaproszono wybitnych praktyków i specjalistów z zakresu zarządzania oświatą.

Więcej…
 
Informacja o zbędnych i zużytych składnikach majątku WCDN
środa, 18 lipca 2018 10:51

Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli na podstawie rozdziału 2 §5  pkt. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa (Dz.U. 2017 poz. 729) informuje, iż posiada następujące zbędne i zużyte składniki majątkowe: wykaz w załączeniu.

Jednocześnie Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli informuje, iż zbędne i zużyte składniki majątku ruchomego przeznaczone są do nieodpłatnego przekazania innej jednostce na czas nieoznaczony bez zastrzeżenia obowiązku zwrotu, z przeznaczeniem na realizację zadań publicznych lub przekazania w formie darowizny zgodnie z § 38,39 oraz 43 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa (Dz.U. 2017 poz. 729). 

Więcej…
 
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
czwartek, 24 maja 2018 21:54

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:
1. Administratorem Państwa danych jest Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli reprezentowane przez dyrektora, z siedzibą we Wrocławiu ul. Swobodna 73a. Można się z nami skontaktować w następujący sposób:
- listownie na adres: Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, ul. Swobodna 73a, 50-089 Wrocław
- przez e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
- telefonicznie: +48 71 798 68 80
2. Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych oraz korzystania z przysługujących Państwu praw związanych
z przetwarzaniem danych. Kontakt z naszym inspektorem ochrony danych osobowych możliwy jest pod mailem Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub listownie pod adresem lub CORE Consulting, ul. Z. Krasińskiego 16, 60-830 Poznań.
3. Cele przetwarzania Państwa danych osobowych. Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w zakresie niezbędnym do realizacji następujących celów:
- wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,
- wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
- ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej,
- wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.
4. Podstawa prawna. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. np.:  zgoda na przetwarzanie danych (art. 6 pkt 1 a), gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy(art. 6 pkt 1 b), gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Wrocławskim Centrum Doskonalenia nauczycieli(art. 6 pkt 1 c), gdy przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej (art. 6 pkt 1 d) lub gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Wrocławskiemu Centrum Doskonalenia nauczycieli (art. 6 pkt 1 e). Podstawa prawna przetwarzania jest zależna od Państwa sprawy.
5. Okres przechowywania Państwa danych osobowych. Państwa dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji umów, wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze, wykonania zadań realizowanych w interesie publicznym, w ramach władzy publicznej powierzonej administratorowi zgodnie z instrukcją kancelaryjną nie dłużej niż przez 5 lat, chyba że odrębne przepisy stanowią inaczej.
6. Odbiorcy Państwa danych osobowych. W niektórych sytuacjach będziemy przekazywać Państwa dane osobowe podmiotom które z nami współpracują, abyśmy mogli prawidłowo wykonywać nasze zadania wskazane w punkcie 3 (Cele przetwarzania Twoich danych osobowych). Możemy przekazać Państwa dane wyłącznie osobom i podmiotom, które upoważnimy i którym zlecimy czynności wymagające przetwarzania danych lub podmiotom które są do tego upoważnione na podstawie przepisów prawa np. o nadzorze pedagogicznym.
7. Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy.
Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
8. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych.
Ze względu na podstawę realizacji Państwa sprawy przysługują Państwu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
- prawo do wycofania zgody,
- prawo dostępu do Państwa danych osobowych,
- prawo żądania sprostowania Państwa danych osobowych,
- prawo żądania usunięcia Państwa danych osobowych,
- prawo żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych,
- prawo do przenoszenia Państwa danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Państwa danych osobowych,
w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Państwa dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe.
Aby skorzystać z powyższych praw, można skontaktować się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych.
9. Prawo wycofania zgody.
Dotyczy Państwa danych osobowych, które są przetwarzane na podstawie zgody. Mają Państwo prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem. Zgodę można wycofać poprzez złożenie pisemnego oświadczenia listownie na adres: Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, ul. Swobodna 73a, 50-089 Wrocław
10. Prawo wniesienia skargi do organu.
Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 
Konferencja dla szkolnych koordynatorów projektu "Szkoła w mieście"
środa, 09 maja 2018 13:37

Szanowni Państwo,

dyrektor Wrocławskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli Jolanta Góreczna
wraz z kierownikiem Centrum Poznawczego Hali Stulecia dr Karoliną Charewicz-Jakubowską mają zaszczyt zaprosić na konferencję
dla szkolnych koordynatorów projektu Szkoła w mieście, która odbędzie się 22 maja 2018 r. o godzinie 14.30
we Wrocławskim Centrum Kongresowym przy ul. Wystawowej 1.

Więcej…
 
Zastosowanie gry (planszowej, terenowej, komputerowej) w pracy nauczyciela bibliotekarza i polonisty”
piątek, 02 marca 2018 19:22

Serdecznie zapraszam na warsztaty pt. „Zastosowanie gry (planszowej, terenowej, komputerowej) w pracy nauczyciela bibliotekarza i polonisty”.
Celem zajęć jest doskonalenie umiejętności wykorzystania gier w pracy z młodzieżą.

Więcej…
 
« pierwszapoprzednia12345następnaostatnia »

Strona 1 z 5
.