Informacja o diagnozach dla klas II szkół ponadpodstawowych

Szanowni Państwo, uprzejmie informuję, że w najbliższym czasie nie planujemy przeprowadzenia diagnoz dla uczniów, którzy ukończyli gimnazjum i uczą się obecnie w klasach II szkół ponadpodstawowych. Zgodnie z przedstawionym we wrześniu harmonogramem przeprowadzenie diagnoz miało się odbyć na początku lutego 2021 r .

Niestety obecne obostrzenia sanitarne nie pozwalają na zorganizowanie diagnoz w szkole, co byłoby najrozsądniejszym modelem wykorzystania przygotowanych w WCDN arkuszy.

Proponujemy przesunięcie przeprowadzenia diagnoz na najbliższy możliwy termin pozwalający na przynajmniej hybrydowy rytm pracy szkół.