Uczucia Gucia – wspieranie rozwoju emocjonalnego dzieci z wykorzystaniem metody Eline Snel

Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli serdecznie zaprasza nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej do uczestnictwa
w warsztatach pt. Uczucia Gucia – wspieranie rozwoju emocjonalnego dzieci
z wykorzystaniem metody Eline Snel”.

Kod formy: DBŁ4

Liczba godzin: 4 godziny dydaktyczne (warsztaty)

Terminy warsztatów: 10.03.2021 godzina 17:00 – 20:00

Miejsce spotkania: Platforma Microsoft Teams

Rejestracja: Zainteresowani nauczyciele proszeni są o dokonanie rejestracji do 9.03.2021  na stronie WCDN: https://wcdn.wroc.pl/szkolenia/ Po dokonaniu rejestracji nauczycielom zostanie przesłany link do spotkania on-line.