Zapytanie ofertowe WCDN/46/2021 Wybór wykonawcy usługi: przeprowadzenie warsztatów metodycznych dla nauczycieli fizyki, uczestników Projektu „Dolnośląska Szkoła Ćwiczeń”

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie sześciogodzinnych warsztatów metodycznych dla nauczycieli fizyki w szkole podstawowej i ponadpodstawowej, uczestniczących w Projekcie „Dolnośląska Szkoła Ćwiczeń” realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanym z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Priorytet Il. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji. Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty.

Szkolenia będą świadczone dla 4-6 uczestników projektu, w wymiarze 6 godzin lekcyjnych.

Załączniki:

Wyniki WCDN-46-2021

Ogloszenie-WCDN-46-2021

Formularz ofertowy warsztaty fizyka

Wzór umowy warsztaty przedmiotowe os.fiz.

Wzór umowy warsztaty przedmiotowe firma