Administratorem Państwa danych jest Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli reprezentowane przez dyrektora,
z siedzibą we Wrocławiu ul. Swobodna 73A. Można się z nami skontaktować w następujący sposób:
- listownie na adres: Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, ul. Swobodna 73a, 50-089 Wrocław
- przez e-mail: poczta@wcdn.wroc.pl
- telefonicznie: +48 71 798 68 80

Kontakt z naszym inspektorem ochrony danych osobowych możliwy jest pod adresem e-mail: inspektor@coreconsulting.pl
lub listownie pod adresem lub CORE Consulting, ul. Wyłom 16, 61-671 Poznań.

Zakres przetwarzanych danych osobowych w serwisie internetowym www.wcdn.wroc.pl/szkolenia obejmuje: imię, nazwisko, login, adres poczty elektronicznej, dane zapisywane w plikach cookies, dane dotyczące miejsca pracy oraz pełnionej funkcji w miejscu pracy, dane kontaktowe w tym adres korespondencyjny oraz numery telefonów.

Państwa dane osobowe przetwarzamy w celu zapewnienia funkcjonalności naszego serwisu. Obejmuje to w szczególności zapewnienie Państwu możliwości zarejestrowania się w serwisie oraz możliwość udzielenia zgody na otrzymywanie od nas komunikatów informacyjnych (newsletter) drogą elektroniczną oraz rejestracji na organizowane przez nas szkolenia. Odrębnie, za pośrednictwem serwisu można się z nami na bieżąco kontaktować, aby zadawać nam pytania.

Państwa dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celach analitycznych, w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji dotyczyć będzie jedynie doboru konkretnej oferty edukacyjnej WCDN, jednak nie będzie związane z automatycznym podejmowaniem decyzji o przesłaniu tej oferty lub o rekrutacji.

Więcej informacji o tym jak przetwarzane są Państwa dane można znaleźć w naszej polityce prywatności.WCDN2018