Pracownia Badań i Analiz

Zadania:

1. Planowanie diagnoz szkolnych w oparciu o realizację podstawy programowej i standardy egzaminacyjne
2. Konstruowanie narzędzi pomiaru dydaktycznego
3. Przeprowadzanie diagnoz w szkołach
4. Analiza wyników diagnoz
5. Proponowanie zmian (programów poprawy efektywności kształcenia)
6. Planowanie i prowadzenie doskonalenia zawodowego nauczycieli w oparciu o wnioski wynikające z diagnoz
7. Tworzenie dokumentacji i opracowań dotyczących przeprowadzonych diagnoz

Godziny pracy:

Bogdan Bernacki
Konsultant

pokój 26
e-mail:b.bernacki@wcdn.wroc.pl
tel.71 798 68 80 wew. 115

poniedziałek 9.00-15.00
wtorek 9.00-15.00
środa 9.00-15.00
czwartek 9.00-15.00
piątek 10.00-16.00

Seweryn Gonerski
Konsultant

pokój 26
e-mail:s.gonerski@wcdn.wroc.pl
tel.71 798 68 80 wew. 115

poniedziałek 8:00-14:00
wtorek 8:00-14:00
środa 12:00-18:00
czwartek 8:00-14:00
piątek 8:00-14:00

Agnieszka Motak
Konsultant

pokój 26
e-mail:a.motak@wcdn.wroc.pl
tel.71 798 68 80 wew. 115

poniedziałek 9:00 – 15:00
wtorek 12:00 – 18:00
środa 9:00 – 15:00
czwartek 9:00 – 16:00
piątek 9:00 – 14:00

Anna Pasternak
Konsultant

pokój 24
e-mail:a.pasternak@wcdn.wroc.pl
tel.71 798 68 80 wew. 201

poniedziałek 10.00-16.00
wtorek 8.00-14.00
środa 8.30-14.30
czwartek 8.00-14.00
piątek 8.00-14.00

Teresa Szpak
Konsultant

pokój 47
e-mail:t.szpak@wcdn.wroc.pl
tel.71 798 68 80 wew. 119

poniedziałek 8.30 – 14.30
wtorek 8.00 – 14.00
środa 8.00 – 14.00
czwartek 9.30 – 15.30
piątek 8.30 – 14.30