Diagnozy

UWAGA ZMIANA – HARMONOGRAM DIAGNOZ 2022/2023

Uprzejmie informujemy, że zmianie uległ termin spotkania podsumowującego diagnozy z matematyki w klasach I szkoły ponadpodstawowej. Spotkanie dla dyrektorów i nauczycieli odbędzie się 10.11.2022 r. (czwartek) o godzinie 16.00 zamiast 3.11.2022 r.

Harmonogram diagnoz_2022_2023_II sem(108KB, pdf)

Harmonogram diagnoz_2022_2023_I sem(400KB, pdf)

W 2007 r. we Wrocławskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli powstała Pracownia badań i analiz, w której został opracowany i wdrożony system diagnoz edukacyjnych odpowiadający na zapotrzebowanie wrocławskich szkół.

System obejmuje diagnozę „na starcie” oraz „na półmetku” i zawsze dotyczy dwóch przedmiotów wiodących, języka polskiego i matematyki, we wszystkich typach szkół. Dodatkowe diagnozy proponowane były w wypadku zmian w egzaminach zewnętrznych. Metoda diagnozowania rozwijana była przez kilka lat, uwzględniając po kolei wszystkie etapy edukacyjne.

W planowaniu i realizacji diagnozowania uwzględniane były zmiany podstaw programowych i modyfikacje w egzaminowaniu zewnętrznym.

W roku szkolnym 2016/2017 cykl diagnoz został dostosowany do obecnie obowiązującego systemu edukacji. Diagnoza „na półmetku” w szkole podstawowej została przeniesiona z klasy V do klasy VI, a z racji wygaszania gimnazjów przewidziano dla tego typu szkół wyłącznie diagnozę w klasach II.

W okresie od września 2007 r. do sierpnia 2018 r. zostało przygotowanych i przeprowadzonych z wykorzystaniem wystandaryzowanych narzędzi 119 diagnoz.

Pracownia badań i analiz Wrocławskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli przeprowadziła:

109 diagnoz z zakresu matematyki i języka polskiego dla szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych (obecnie ponadpodstawowych),

8 diagnoz z zakresu języków obcych (angielskiego, niemieckiego i francuskiego) dla szkół podstawowych i gimnazjów,

2 diagnozy z przedmiotów przyrodniczych „Myślenie naukowe” dla gimnazjów.

Realizując swoje zadania, Pracownia badań i analiz pomaga nauczycielom w organizacji warsztatu pracy, tak by mogli w sposób zaplanowany wspierać tych, których uczą.