Przed maturą 2023: komunikat Centralnej Komisji Egzaminacyjnej na temat materiałów informacyjno-szkoleniowych dotyczących egzaminu maturalnego z języka polskiego

Na stronie CKE opublikowano kolejne materiały informacyjno-szkoleniowe dotyczące egzaminu maturalnego z języka polskiego od roku 2023: https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-maturalny-w-formule-2023/materialy-dodatkowe/materialy-informacyjno-szkoleniowe/

Materiał (14.) jest przeznaczony dla wszystkich zdających i dotyczy wstępu i zakończenia w wypowiedzi pisemnej.

Zamieszczono również dwie prace do ćwiczeń w ocenianiu. Oceny wzorcowe zostaną opublikowane w przyszłym tygodniu. Czytaj dalej Przed maturą 2023: komunikat Centralnej Komisji Egzaminacyjnej na temat materiałów informacyjno-szkoleniowych dotyczących egzaminu maturalnego z języka polskiego

Przed maturą 2023: materiały informacyjno-szkoleniowe dotyczące ustnego egzaminu maturalnego z języka polskiego

Na stronie CKE opublikowano kolejne materiały informacyjno-szkoleniowe dotyczące egzaminu maturalnego z języka polskiego od roku 2023: https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-maturalny-w-formule-2023/materialy-dodatkowe/materialy-informacyjno-szkoleniowe/

Dzisiejszy temat to część ustna egzaminu maturalnego z języka polskiego. Na stronie CKE znajdą Państwo dwa materiały, tj.

  • 10. – przykładowe nagrania wypowiedzi zdających wraz ze szczegółową analizą i punktacją z wyjaśnieniami + możliwość samodzielnego ocenienia wypowiedzi (punktacja, jak zwykle, za tydzień – 22.09)
  • 11. – dziesięć zestawów zadań, które można wykorzystać na zajęciach do przeprowadzenia symulowanych egzaminów.

Przed maturą 2023: materiały informacyjno-szkoleniowe dotyczące egzaminu z języka polskiego

W imieniu Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej przesyłamy zaproszenie do korzystania z najnowszych materiałów zamieszczonych na stronie CKE.

Egzaminowi z języka polskiego na poziomie rozszerzonym będzie też poświęcone szkolenie online, które organizują doradczynie metodyczne WCDN 24 października 2022 r. (poniedziałek) o godz. 16.00. Rejestracja na stronie WCDN (kod formy: EOB3): https://wcdn.wroc.pl/szkolenia/forma.php?forma=9236. Serdecznie zapraszamy. Czytaj dalej Przed maturą 2023: materiały informacyjno-szkoleniowe dotyczące egzaminu z języka polskiego

Przed maturą 2023: materiały informacyjno-szkoleniowe dotyczące egzaminu z języka polskiego

Na stronie CKE opublikowano kolejne materiały informacyjno-szkoleniowe dotyczące egzaminu maturalnego z języka polskiego od roku 2023: https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-maturalny-w-formule-2023/materialy-dodatkowe/materialy-informacyjno-szkoleniowe/

Na temat matury ustnej oraz sposobów wykorzystywania materiałów dodatkowych publikowanych przez CKE można także porozmawiać z doradczyniami i doradcami metodycznymi Wrocławskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w czasie ich konsultacji.

Przed maturą 2023

Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli prezentuje materiały (dokumenty, materiały dydaktyczne) dotyczące egzaminów maturalnych, które będą obowiązywały od 2023 roku. Wszystkie są sygnowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną oraz inne instytucje biorące udział w przygotowaniu i przebiegu egzaminu dojrzałości. Serwis jest regularnie aktualizowany.

Link: https://www.wcdn.wroc.pl/www/?cat=10