Przed maturą 2023: materiały informacyjno-szkoleniowe przygotowane przez CKE

Na stronie internetowej CKE zamieszczono kolejne materiały dotyczące egzaminu maturalnego w Formule 2023.

Są to:

  1. informacja o wnioskach z wyników badań diagnostycznych przeprowadzonych w marcu i grudniu 2022 r.: https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-maturalny-w-formule-2023/materialy-dodatkowe/wnioski-z-badan-diagnostycznych-przeprowadzonych-w-marcu-i-grudniu-2022-r/
  2. opracowany na podstawie tych wniosków materiał (17.) dla uczniów i nauczycieli zawierający rekomendacje egzaminatorów języka polskiego dla uczniów oraz 3 ocenione wypracowania na poziomie podstawowym (dobre prace „wzorcowe”): https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_MATURALNY_OD_2023/materialy_dodatkowe/20230315%20Materia%C5%82y%20dodatkowe%2017_Rekomendacje%20i%20przykladowe%20ocenione%20wypracowania.pdf

Zachęcamy do lektury i do korzystania.

Przed maturą 2023: UWAGA! Zmiany na liście jawnych zadań na egzamin ustny z języka polskiego

Szanowni Państwo, Nauczyciele języka polskiego w szkołach ponadpodstawowych!

Informujemy, że nastąpiły zmiany na liście jawnych zadań na egzamin ustny z języka polskiego. W sesji 2022/2023 ograniczono liczbę zadań jawnych. 

W Rozporządzeniu Ministra Edukacji z  dnia 23 lutego 2023 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie egzaminu maturalnego znalazły się zapisy:

„§ 59a. 1. W roku szkolnym 2022/2023 i 2023/2024 liczba jawnych zadań egzaminacyjnych w części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego ogłaszanych w komunikacie, o którym mowa w art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret piąte ustawy, wynosi nie więcej niż 120.
2. W roku szkolnym 2022/2023 i 2023/2024 liczba zestawów zadań egzaminacyjnych do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego, o których mowa w § 26 ust. 2, wynosi co najmniej 120, niezależnie od liczby absolwentów przystępujących w szkole do tego egzaminu. Czytaj dalej Przed maturą 2023: UWAGA! Zmiany na liście jawnych zadań na egzamin ustny z języka polskiego

Matura z języka obcego 2023 – podstawy prawne, wymagania, ocenianie, przygotowanie ucznia

Zapraszamy do udziału w bezpłatnym szkoleniu nauczycieli wszystkich języków obcych „Matura z języka obcego 2023 – podstawy prawne, wymagania, ocenianie, przygotowanie ucznia”.

Jeśli nie jesteś egzaminatorem, a chciałbyś wiedzieć:

a) z jakimi zadaniami będą mierzyć się maturzyści na egzaminie w formule 2023,
b) jak należy kryterialnie oceniać prace uczniów,
c) na co zwrócić uwagę w toku przygotowań do egzaminu,
to zachęcamy do zapisów. Czytaj dalej Matura z języka obcego 2023 – podstawy prawne, wymagania, ocenianie, przygotowanie ucznia

Przed maturą 2023: materiały informacyjno-szkoleniowe dotyczące egzaminu z języka polskiego

Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała na swojej stronie kolejne materiały informacyjno-szkoleniowe dotyczące egzaminu maturalnego z języka polskiego od roku 2023. Materiał (16.) jest przeznaczony dla wszystkich zdających i dotyczy wybranych błędów logiczno-językowych. Czytaj dalej Przed maturą 2023: materiały informacyjno-szkoleniowe dotyczące egzaminu z języka polskiego

Przed maturą 2023: materiały informacyjno-szkoleniowe dotyczące egzaminu z języka polskiego

Na stronie CKE opublikowano kolejne materiały informacyjno-szkoleniowe dotyczące egzaminu maturalnego z języka polskiego od roku 2023: https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-maturalny-w-formule-2023/materialy-dodatkowe/materialy-informacyjno-szkoleniowe/

Materiał (15.) jest przeznaczony dla wszystkich zdających i dotyczy zakresu i poprawności środków językowych.

Jak zwykle zamieszczono również dwie prace do ćwiczeń w ocenianiu. Czytaj dalej Przed maturą 2023: materiały informacyjno-szkoleniowe dotyczące egzaminu z języka polskiego

Wspierające spotkania online nauczycieli chemii – bezpłatne

Zapraszamy zainteresowanych nauczycieli chemii na sieć współpracy „Wspierające spotkania nauczycieli chemii” – część 1.

Pierwsze spotkanie zaplanowano na 23 stycznia 2023 roku (poniedziałek) od godz. 16.30 do 18.00.
W ramach sieci porozmawiamy o realizacji podstawy programowej oraz o przygotowaniu uczniów do egzaminu maturalnego z chemii w formule obowiązującej od 2023 roku. Czytaj dalej Wspierające spotkania online nauczycieli chemii – bezpłatne

Przed maturą 2023: Język polski w ostatniej klasie szkoły ponadpodstawowej – sieć współpracy

Do matury z języka polskiego zostało kilkanaście tygodni. Jak efektywnie wykorzystać ten czas na lekcjach języka polskiego? Nad czym popracować, do czego wrócić? Na te i podobne pytania spróbujemy odpowiedzieć podczas spotkań w ramach sieci współpracy.

– Jako doradczynie mamy pomysły metodyczne, które sprawdzają się w naszych klasach, ale  – zgodnie z ideą sieci – jesteśmy otwarte na dialog z Państwem oraz zainteresowane Państwa polonistycznymi rozwiązaniami i wątpliwościami – zapewniają Ewa Obara-Grączewska i Bożena Święch – prowadzące zajęcia. Czytaj dalej Przed maturą 2023: Język polski w ostatniej klasie szkoły ponadpodstawowej – sieć współpracy

Przed maturą 2023: komunikat Centralnej Komisji Egzaminacyjnej na temat materiałów informacyjno-szkoleniowych dotyczących egzaminu maturalnego z języka polskiego

Na stronie CKE opublikowano kolejne materiały informacyjno-szkoleniowe dotyczące egzaminu maturalnego z języka polskiego od roku 2023: https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-maturalny-w-formule-2023/materialy-dodatkowe/materialy-informacyjno-szkoleniowe/

Materiał (14.) jest przeznaczony dla wszystkich zdających i dotyczy wstępu i zakończenia w wypowiedzi pisemnej.

Zamieszczono również dwie prace do ćwiczeń w ocenianiu. Oceny wzorcowe zostaną opublikowane w przyszłym tygodniu. Czytaj dalej Przed maturą 2023: komunikat Centralnej Komisji Egzaminacyjnej na temat materiałów informacyjno-szkoleniowych dotyczących egzaminu maturalnego z języka polskiego

Przed maturą 2023: materiały informacyjno-szkoleniowe dotyczące ustnego egzaminu maturalnego z języka polskiego

Na stronie CKE opublikowano kolejne materiały informacyjno-szkoleniowe dotyczące egzaminu maturalnego z języka polskiego od roku 2023: https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-maturalny-w-formule-2023/materialy-dodatkowe/materialy-informacyjno-szkoleniowe/

Dzisiejszy temat to część ustna egzaminu maturalnego z języka polskiego. Na stronie CKE znajdą Państwo dwa materiały, tj.

  • 10. – przykładowe nagrania wypowiedzi zdających wraz ze szczegółową analizą i punktacją z wyjaśnieniami + możliwość samodzielnego ocenienia wypowiedzi (punktacja, jak zwykle, za tydzień – 22.09)
  • 11. – dziesięć zestawów zadań, które można wykorzystać na zajęciach do przeprowadzenia symulowanych egzaminów.