Część ustna egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego – co warto wiedzieć

Czy w tym roku będziesz po raz pierwszy w zespole przedmiotowym przeprowadzającym część ustną egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego?

A może masz już doświadczenie, ale chcesz spotkać się z ekspertem Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu, który podpowie jak sprawnie zgodnie z procedurami przeprowadzić egzamin ustny, rzetelnie ocenić zdającego oraz ustrzec się przed ewentualnymi błędami? Czytaj dalej

Matura nowa formuła: Przykładowe zestawy zadań – część ustna z j. polskiego

Na stronie zawierającej materiały informacyjno-szkoleniowe dot. egzaminu z języka polskiego (https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-maturalny-w-formule-2023/materialy-dodatkowe/materialy-informacyjno-szkoleniowe/) Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała (jako materiał 19.) plik z 15 przykładowymi zestawami do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego (zgodny z komunikatem na 2024 r.). Czytaj dalej

Warsztaty dla nauczycieli chemii

1. Rozpoczynamy pracę z uczniem liceum ogólnokształcącego przygotowującym się do egzaminu maturalnego z chemii

Zapraszamy nauczycieli chemii wrocławskich liceów na warsztaty, które odbędą się w siedzibie WCDN 7 listopada w godzinach 16.00 – 19.00 „Rozpoczynamy pracę z uczniem liceum ogólnokształcącego przygotowującym się do egzaminu maturalnego z chemii”. Warsztaty poprowadzi dr Michał Kobyłka – ekspert OKE i CKE.  Czytaj dalej

Wnioski z arkuszy maturalnych z języka polskiego w 2023 r. Rekomendacje do pracy z uczniami

Pierwsza matura wg nowej formuły za nami. Warto jednak wrócić do arkusza maturalnego z języka polskiego, by zobaczyć, które zadania okazały się niełatwe, a więc które umiejętności nie zostały dobrze opanowane, i by porozmawiać, jak pracować z uczniami zdającymi maturę w maju w 2024 r. Zapraszamy na bezpłatne konsultacje zbiorowe (online) poświęcone rekomendacjom do pracy polonistycznej. Podczas spotkania przekażemy też najnowsze informacje ze spotkania z ekspertami Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Czytaj dalej

Matura z biologii – porady dla nauczycieli przygotowujących do egzaminu dojrzałości

Zapraszamy zainteresowanych nauczycieli biologii z Wrocławia, na bezpłatny wykład, który zaplanowano na 11 października o godz. 16.00, w siedzibie Wrocławskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli.

Spotkanie poprowadzi Inga Bator – doktor nauk biologicznych, koordynator OKE w zakresie biologii, egzaminator, nauczyciel dyplomowany z dużym doświadczeniem na różnych szczeblach edukacji. Czytaj dalej

Matura 2023

W tym roku do matury przystąpi ponad 7 tys. absolwentów wrocławskich szkół ponadpodstawowych. Wśród tych, którzy po raz pierwszy podejdą do egzaminu dojrzałości, blisko 4,3 tys. osób będzie zdawało go w tzw. nowej formule, a niewiele ponad 1,9 tys. – w starej.

W tym roku matura podzielona zostanie na:

  • nową formułę (2023), która dotyczy absolwentów 4-letnich liceów ogólnokształcących,
  • starą formułę (2015), która dotyczy absolwentów 4-letnich techników, branżowych szkół II stopnia oraz wszystkich typów szkół z lat ubiegłych.

Spośród 7 tys. wrocławskich maturzystów ponad 6 tys. zdawać będzie ją po raz pierwszy. Poprawiać niezdany egzamin zamierza 560 osób, natomiast o lepszą ocenę na świadectwie maturalnym starać się będzie ponad 600 absolwentów szkół. Na początek zmierzą się z egzaminami pisemnymi z języka polskiego, języka obcego i matematyki. Czytaj dalej

Przed maturą 2023: materiały informacyjno-szkoleniowe przygotowane przez CKE

Na stronie internetowej CKE zamieszczono kolejne materiały dotyczące egzaminu maturalnego w Formule 2023.

Są to:

  1. informacja o wnioskach z wyników badań diagnostycznych przeprowadzonych w marcu i grudniu 2022 r.: https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-maturalny-w-formule-2023/materialy-dodatkowe/wnioski-z-badan-diagnostycznych-przeprowadzonych-w-marcu-i-grudniu-2022-r/
  2. opracowany na podstawie tych wniosków materiał (17.) dla uczniów i nauczycieli zawierający rekomendacje egzaminatorów języka polskiego dla uczniów oraz 3 ocenione wypracowania na poziomie podstawowym (dobre prace „wzorcowe”): https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_MATURALNY_OD_2023/materialy_dodatkowe/20230315%20Materia%C5%82y%20dodatkowe%2017_Rekomendacje%20i%20przykladowe%20ocenione%20wypracowania.pdf

Zachęcamy do lektury i do korzystania.