Strona główna

Witamy na naszej stronie! Nasz serwis internetowy powstał po to, aby informować Państwa o funkcjonowaniu Wrocławskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli. W szczególności o kursach kwalifikacyjnych, kursach doskonalących, warsztatach, wykładach, seminariach, szkoleniach rad pedagogicznych oraz innych formach doskonalenia zawodowego przeznaczonych dla nauczycieli wrocławskich placówek oświatowych. Mamy nadzieję, że wychodzimy naprzeciw Państwa oczekiwaniom. Jesteśmy otwarci na wszelkie sugestie.

Druk zgłoszenia udziału w formie doskonalenia

Druk zgłoszenia szkolenia rady pedagogicznej 

Aktualności

Wrocławska edukacja po pandemii

Szanowni Państwo, informujemy, że są jeszcze wolne miejsca na warsztaty online realizowane w ramach koncepcji Wrocławska edukacja po pandemii. Zajęcia prowadzi p. Agnieszka Polarczyk-Białek Executive Coach, Business Trainer. Tematyka i terminy szkoleń:

Higiena cyfrowa: jak zadbać o zdrową relację z technologią?

W ramach realizacji priorytetu Miasta Wrocławia w zakresie doskonalenia nauczycieli pod wspólnym tytułem Wrocławska edukacja po pandemii, zapraszamy wszystkich zainteresowanych nauczycieli na kolejne edycje nieodpłatnych szkoleń pt. Higiena cyfrowa: jak zadbać o zdrową relację z technologią? Zapraszamy na dwa godzinne spotkania online na platformie Teams, zgodnie z poniższym harmonogramem: Zajęcia nr 1 Grupa I – …

O nas

Podstawowe informacje

Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli powstało 1 stycznia 2001 r., jest instytucją kształcenia dorosłych, praktycznie realizującą ideę kształcenia ustawicznego. Służy nauczycielom, dyrektorom szkół i placówek, umożliwia podnoszenie, uzupełnianie i aktualizowanie kwalifikacji zawodowych oraz nabywanie nowych umiejętności. Korzystanie z oferty placówki pozwala na wzmocnienie pozycji zawodowej. Czytaj dalej O nas

Diagnozy

Informacja o diagnozach dla uczniów klas VI

Szanowni Państwo, uprzejmie informuję, że w najbliższym czasie nie przeprowadzimy diagnoz dla uczniów klas VI. Zgodnie z przedstawionym we wrześniu harmonogramem diagnozy miały się odbyć w kwietniu 2021 r .

Niestety należy się spodziewać, że obecnie obowiązujące obostrzenia sanitarne mogą zostać wydłużone, co nie pozwoli na zorganizowanie

jedynego właściwego modelu wykorzystania przygotowanych w WCDN arkuszy, czyli pracy przy diagnozach w szkole.

Nie chcielibyśmy także, żeby diagnozy przeprowadzone zostały natychmiast po powrocie uczniów do szkół, bo miałyby wtedy charakter mocno opresyjny

Proponuję przesunięcie przeprowadzenia diagnoz na najbliższy możliwy termin pozwalający na przynajmniej hybrydowy rytm pracy szkół.
Mam nadzieję, że będzie to najpóźniej w czerwcu.

 

Czytaj dalej Diagnozy

Kontakt

Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli

ul. Swobodna 73a, 50-089 Wrocław, tel: +48 71 798 68 80
fax: +48 71 796 45 60
Nr rachunku bankowego: 89 1020 5226 0000 6202 0416 6856
e-mail: poczta@wcdn.wroc.pl

ePUAP: /WCDN/SkrytkaESP

Pracownia badań i analiz

Pracownia konsultantów

Pracownia wspierania kadry kierowniczej

Biblioteka

Zespół wspierania pedagogiki specjalnej, terapii pedagogicznej, logopedii i wychowania fizycznego

Zespół wspierania edukacji zawodowej

Zespół wspierania edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

Zespół wspierania edukacji przyrodniczej, matematycznej i informatycznej

Zespół wspierania edukacji humanistycznej

Zespół wspierania edukacji artystycznej i kulturalnej

 

Inspektor Ochrony Danych:

We Wrocławskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych. Jest to osoba, z którą można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych oraz korzystania z przysługujących Państwu praw związanych z przetwarzaniem danych.
Z inspektorem można się kontaktować w następujący sposób:
listownie na adres: CORE Consulting, ul. Wyłom 16, 61-671 Poznań
lub przez e-mail: inspektor@coreconsulting.pl