Strona główna

 

Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli organizuje kursy, warsztaty, wykłady oraz inne formy doskonalenia zawodowego dla nauczycieli przedszkoli, szkół i innych placówek oświatowych.

Wśród propozycji są spotkania z praktykami – nauczycielami pracującymi w szkołach, przedszkolach i placówkach innego typu – oraz specjalistami z zakresu edukacji, pedagogiki, psychologii i innych dziedzin.

Pomysłodawcami kursów lub ich koordynatorami są doradcy metodyczni i konsultanci Wrocławskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli.

Zapraszamy do współpracy oraz do udziału w organizowanych przez nas szkoleniach.

 

Druk zgłoszenia udziału w formie doskonalenia(152KB, pdf)

Druk zgłoszenia szkolenia zespołu nauczycieli(rady pedagogicznej)(131KB, pdf)

 

Aktualności

Wakacje z e-lekturą

Kończy się rok szkolny, zaczyna czas na wakacyjną lekturę. Przypominamy, że e-Czytelnia Wrocławskiego Systemu Bibliotek Szkolnych dostępna jest codziennie, 24 godziny na dobę, dla czytelników bibliotek w szkołach prowadzonych przez Miasto Wrocław, biblioteki Wrocławskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli oraz wszystkich użytkowników Wrocławskiej Platformy Edukacyjnej. Wystarczy czytnik ebooków, smartfon, czy tablet, aby uzyskać dostęp do tysięcy książek: …

Oswajanie miasta – topografia Wrocławia dla początkujących. Warsztaty dla nauczycieli pracujących z uczniami napływowymi

Zapraszamy na zajęcia „Oswajanie miasta – topografia Wrocławia dla początkujących”, skierowane szczególnie do osób pracujących z uczniami napływowymi. Opowiadanie nowym mieszkańcom Wrocławia o przeszłości miasta, pobudzanie zainteresowania historią i wydarzeniami współczesnymi, to najlepsza forma oswajania nowego miejsca do życia. Spotkanie służy wsparciu nauczycieli w uatrakcyjnieniu procesu dydaktycznego poprzez włączenie dobrych praktyk angażujących uczniów w poznawanie …

Historia i teraźniejszość – spotkanie informacyjne dla nauczycieli szkół ponadpodstawowych

Szanowni Państwo, Nauczyciele historii i wos szkół ponadpodstawowych, zapraszamy na spotkanie informacyjne, dotyczące nowego przedmiotu Historia i teraźniejszość, które rozpocznie się 9 czerwca 2022 r. (czwartek) o godz. 15.00. Będą to zajęcia online na platformie MS Teams. Podczas spotkania zostaną zaprezentowane materiały przygotowane przez Ministerstwo Edukacji i Nauki oraz jednego z autorów podstawy programowej HIT. …

O nas

Podstawowe informacje

Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli powstało 1 stycznia 2001 r., jest instytucją kształcenia dorosłych, praktycznie realizującą ideę kształcenia ustawicznego. Służy nauczycielom, dyrektorom szkół i placówek, umożliwia podnoszenie, uzupełnianie i aktualizowanie kwalifikacji zawodowych oraz nabywanie nowych umiejętności. Korzystanie z oferty placówki pozwala na wzmocnienie pozycji zawodowej. Czytaj dalej O nas

Diagnozy

Uprzejmie informujemy, że 16 i 17 lutego 2022 r. nie przeprowadzimy diagnoz dla uczniów klas III po szkole podstawowej. Praca zdalna nie pozwala na zorganizowanie jedynego właściwego modelu, czyli pracy przy diagnozach w szkole.

Proponujemy przeprowadzenie badania 9 i 10 marca 2022 r. (zmieniony harmonogram dostępny jest w linku diagnozy).

HARMONOGRAM DIAGNOZ_2021- 2022_po zmianach z 31_01_2022(55Kb, doc)

Czytaj dalej Diagnozy

Kontakt

Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli

ul. Swobodna 73a, 50-089 Wrocław, tel: +48 71 798 68 80
fax: +48 71 796 45 60
Nr rachunku bankowego: 89 1020 5226 0000 6202 0416 6856
e-mail: poczta@wcdn.wroc.pl

ePUAP: /WCDN/SkrytkaESP

Pracownia badań i analiz

Pracownia wspierania kadry kierowniczej

Biblioteka

Zespół wspierania pedagogiki specjalnej, terapii pedagogicznej, logopedii i wychowania fizycznego

Zespół wspierania edukacji zawodowej

Zespół wspierania edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

Zespół wspierania edukacji przyrodniczej, matematycznej i informatycznej

Zespół wspierania edukacji humanistycznej

Zespół wspierania edukacji artystycznej i kulturalnej

 

Inspektor Ochrony Danych:

We Wrocławskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych. Jest to osoba, z którą można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych oraz korzystania z przysługujących Państwu praw związanych z przetwarzaniem danych.
Z inspektorem można się kontaktować w następujący sposób:
listownie na adres: CORE Consulting, ul. Wyłom 16, 61-671 Poznań
lub przez e-mail: inspektor@coreconsulting.pl