Strona główna

 

Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli organizuje kursy, warsztaty, wykłady oraz inne formy doskonalenia zawodowego dla nauczycieli przedszkoli, szkół i innych placówek oświatowych.

Wśród propozycji są spotkania z praktykami – nauczycielami pracującymi w szkołach, przedszkolach i placówkach innego typu – oraz specjalistami z zakresu edukacji, pedagogiki, psychologii i innych dziedzin.

Pomysłodawcami kursów lub ich koordynatorami są doradcy metodyczni i konsultanci Wrocławskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli.

Zapraszamy do współpracy oraz do udziału w organizowanych przez nas szkoleniach.

Druk zgłoszenia szkolenia zespołu nauczycieli(rady pedagogicznej)(131KB, pdf)

Aktualności

Bądź odpowiedzialny za to, co oswoiłeś – warsztaty dla opiekunów wolontariuszy

To zajęcia wyjątkowe z wielu względów. Po pierwsze, są przeznaczone dla nauczycieli zajmujących się wolontariatem w przedszkolach, szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. Po drugie, dotyczą problemu bezdomności zwierząt, która jest zjawiskiem ciągle obecnym w naszym otoczeniu. Po trzecie, zajęcia poprowadzi Aleksandra Cukier – rzeczniczka i opiekunka w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt we Wrocławiu. Ogromną wrażliwość w …

Uczeń ze spektrum autyzmu – funkcjonowanie, usprawnianie, organizacja

Serdecznie zapraszamy nauczycieli na 12-godzinne warsztaty, które poprowadzi Izabela Sokołowska-Zatorska – praktyk, wieloletni doradca metodyczny oraz dyrektor Zespołu Szkół Nr 16  (Szkoła Specjalna Podstawowa nr 102 dla Uczniów z Autyzmem i Szkoła Specjalna Przysposabiająca do racy nr 2 dla Uczniów z Autyzmem).

Kurs języka angielskiego dla nauczycieli – poziom A1

Pracownia Wspierania Kadry Kierowniczej zaprasza nauczycieli wrocławskich przedszkoli, szkół i placówek oświatowych na kurs języka angielskiego – poziom A1. Szkolenie poprowadzi doświadczony lektor języka angielskiego. Spotkania odbywać się będą w poniedziałki, w godzinach 17.00 – 19.15 (3 godziny dydaktyczne) – pierwsze zajęcia 27 września 2023 r.

O nas

Podstawowe informacje

Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli powstało 1 stycznia 2001 r., jest instytucją kształcenia dorosłych, praktycznie realizującą ideę kształcenia ustawicznego. Służy nauczycielom, dyrektorom szkół i placówek, umożliwia podnoszenie, uzupełnianie i aktualizowanie kwalifikacji zawodowych oraz nabywanie nowych umiejętności. Korzystanie z oferty placówki pozwala na wzmocnienie pozycji zawodowej. Czytaj dalej O nas

Kontakt

Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli

ul. Swobodna 73a, 50-089 Wrocław, tel: +48 71 798 68 80
fax: +48 71 796 45 60
Nr rachunku bankowego: 89 1020 5226 0000 6202 0416 6856
e-mail: poczta@wcdn.wroc.pl

ePUAP: /WCDN/SkrytkaESP

Pracownia badań i analiz

Pracownia wspierania kadry kierowniczej

Biblioteka

Zespół wspierania pedagogiki specjalnej, terapii pedagogicznej, logopedii i wychowania fizycznego

Zespół wspierania edukacji zawodowej

Zespół wspierania edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

Zespół wspierania edukacji przyrodniczej, matematycznej i informatycznej

Zespół wspierania edukacji humanistycznej

Zespół wspierania edukacji artystycznej i kulturalnej

Zespół specjalistów niebędących nauczycielami

Inspektor Ochrony Danych:

We Wrocławskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych. Jest to osoba, z którą można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych oraz korzystania z przysługujących Państwu praw związanych z przetwarzaniem danych.
Z inspektorem można się kontaktować w następujący sposób:
listownie na adres: CORE Consulting, ul. Wyłom 16, 61-671 Poznań
lub przez e-mail: inspektor@coreconsulting.pl