Prosto i poprawnie w dokumentacji szkolnej

Zapraszamy dyrektorów i nauczycieli wrocławskich szkół podstawowych i ponadpodstawowych na bezpłatne warsztaty: Prosto i poprawnie w dokumentacji szkolnej. Zajęcia poprowadzi dr hab. Marcin Poprawa – językoznawca z Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, członek Pracowni Prostej Polszczyzny UWr.

Uczestnik warsztatów :

– pozna metodę upraszczania tekstów,

– zastosuje metodę w projektowaniu szkolnych tekstów administracyjnych,

– pozna narzędzia lingwistyczne dostępne w internecie i możliwości ich praktycznego wykorzystania w pracy redakcyjnej.

 

Data warsztatów: 5 czerwca (środa) 2024 roku, w godz. 15.30-17.00.

Miejsce: Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, ulica Swobodna 73a.

Zapisy (kod formy BŚW30): https://www.wcdn.wroc.pl/szkolenia/forma.php?forma=10635