Tworzenie quizów oraz ćwiczeń do lekcji z wykorzystaniem narzędzi AI

Serdecznie zapraszamy zainteresowanych nauczycieli wrocławskich szkół na bezpłatne webinarium dotyczące wykorzystania narzędzi AI w edukacji. Szkolenie, które poprowadzi pan Tomasz Jarosz, odbędzie się na platformie MS Teams.

W programie m.in.:

  • Wykorzystanie aplikacji ChatGPT (https://chat.openai.com/) oraz Copilot (https://copilot.microsoft.com/) do generowania treści edukacyjnych na zadany temat w postaci scenariuszy zajęć/imprez szkolnych ze szczególnym uwzględnieniem ćwiczeń oraz quizów.
  • Tworzenie quizów za pomocą aplikacji ChatGPT w połączeniu z możliwościami aplikacji Formularze Google, Quizlet, Wordwall.
  • Przygotowanie quizu wraz z pytaniami sprawdzającymi do zadanego materiału
    (w postaci tekstu lub linku do artykułu lub filmu) za pomocą aplikacji Diffit (https://beta.diffit.me/) oraz QuestionWell (https://www.questionwell.org/).

Zajęcia zaplanowano na 11 czerwca (wtorek) w godz. 16.00-17.30.

Zapisy (kod formy SGO13): https://www.wcdn.wroc.pl/szkolenia/forma.php?forma=10699