Jutro sprawdzian! A można inaczej? Niekonwencjonalne metody utrwalania i sprawdzania wiedzy uczniów – bezpłatne warsztaty online

Jutro sprawdzian! A można inaczej? Niekonwencjonalne metody utrwalania i sprawdzania wiedzy uczniów – bezpłatne warsztaty online dla nauczycieli przedmiotów humanistycznych szkół ponadpodstawowych.

Zajęcia zaplanowano na 8 lutego 2023 o godz. 16.00, na Platforma Microsoft Teams. Czytaj dalej Jutro sprawdzian! A można inaczej? Niekonwencjonalne metody utrwalania i sprawdzania wiedzy uczniów – bezpłatne warsztaty online

Umiejętności coachingowe przydatne w pracy nauczyciela i wychowawcy – część druga

Zapraszamy na drugie spotkanie „Umiejętności coachingowe przydatne w pracy nauczyciela i wychowawcy”.

Bezpłatne zajęcia zaplanowano na 8 lutego od 16.30 do 18.00 na platformie MS Teams. Podczas tego spotkania porozmawiamy o stosowaniu poznanych technik podczas wymagających rozmów i o udzielaniu budującej informacji zwrotnej. Czytaj dalej Umiejętności coachingowe przydatne w pracy nauczyciela i wychowawcy – część druga

Czy ten zapis jest zgodny z literą prawa? Analiza wybranych zapisów dotyczących oceniania (bezpłatny webinar w ramach projektu NIL-ODRA)

Zapraszamy dyrektorów wrocławskich szkół oraz nauczycieli zainteresowanych innowacyjnym podejściem do oceniania na bezpłatne webinarium w ramach projektu NIL-ODRA, w trakcie którego przeanalizujemy wybrane zapisy oceniania wewnątrzszkolnego pod kątem ich zgodności z literą prawa.

Spotkanie online zaplanowano na 2 lutego 2023 roku o godz. 14.00, poprowadzi je Anna Abramczyk, doradca WCDN. Czytaj dalej Czy ten zapis jest zgodny z literą prawa? Analiza wybranych zapisów dotyczących oceniania (bezpłatny webinar w ramach projektu NIL-ODRA)

Ostatnie miejsca na kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą – zgłoszenia przyjmujemy do końca stycznia

Przypominamy o naborze na kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą – zgłoszenia przyjmujemy do końca stycznia 2023 roku. Zostały 4 ostatnie miejsca!

Oferta kierowana jest do czynnych zawodowo nauczycieli, którzy:

 • zamierzają kandydować na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki,
 • są zainteresowani podnoszeniem swoich kompetencji osobistych związanych z efektywną organizacją pracy i zarządzaniem szkoły.

Zaangażowanie uczestników wspierane przez ekspertów prowadzących zajęcia z pewnością przełoży się na konkretne efekty rozwojowe.

Zajęcia stacjonarne będą odbywały się we Wrocławskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli przy ul. Swobodnej 73a we Wrocławiu z możliwością przejścia na zajęcia zdalne w przypadku zaostrzenia sytuacji epidemiologicznej. Czytaj dalej Ostatnie miejsca na kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą – zgłoszenia przyjmujemy do końca stycznia

Matura z języka obcego 2023 – podstawy prawne, wymagania, ocenianie, przygotowanie ucznia

Zapraszamy do udziału w bezpłatnym szkoleniu nauczycieli wszystkich języków obcych „Matura z języka obcego 2023 – podstawy prawne, wymagania, ocenianie, przygotowanie ucznia”.

Jeśli nie jesteś egzaminatorem, a chciałbyś wiedzieć:

a) z jakimi zadaniami będą mierzyć się maturzyści na egzaminie w formule 2023,
b) jak należy kryterialnie oceniać prace uczniów,
c) na co zwrócić uwagę w toku przygotowań do egzaminu,
to zachęcamy do zapisów. Czytaj dalej Matura z języka obcego 2023 – podstawy prawne, wymagania, ocenianie, przygotowanie ucznia

Wzmacnianie umiejętności coachingowych

Zapraszamy nauczycieli, którzy uczestniczyli we wcześniejszych zajęciach z coachingu na sieć współpracy „Wzmacnianie umiejętności coachingowych”.

Pierwsze spotkanie odbędzie się 30 stycznia 2023 roku w godz. 16.30–18.00 na platformie MS Teams.  Podczas zajęć przypomnimy sobie najważniejsze wiadomości z poprzednich form, a także porozmawiamy o blaskach i cieniach pracy coachingowej. Jest to forma bezpłatna. Czytaj dalej Wzmacnianie umiejętności coachingowych

Kaligrafia europejska: podstawy umiejętności posługiwania się narzędziami kaligraficznymi – warsztaty

Piękne pisanie – kaligrafia. Umiejętność pisania, a jeszcze bardziej pięknego pisania, przez wieki była uważana za sztukę albo dar Boży. Faktem jest, że aż do wynalezienia druku pismo odręczne było jedynym sposobem utrwalania i przekazywania myśli, informacji czy zapisu wydarzeń.

Podczas warsztatów będą Państwo mieli okazję poznać narzędzia kaligraficzne i wykonać z ich pomocą kilka ćwiczeń piśmienniczych. Poznacie kroje pism z epok poprzedzających renesans i takich, które pojawiły się już po epoce Guttenberga. Czytaj dalej Kaligrafia europejska: podstawy umiejętności posługiwania się narzędziami kaligraficznymi – warsztaty

Konsultacje zbiorowe z zakresu żywienia

Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli zaprasza na bezpłatne konsultacje online pt. „Etykiety produktów spożywczych. Nutri- score w znakowaniu żywności”. Dwugodzinne zajęcia poprowadzi Anna Kwiatek – specjalista ds. żywienia.

Konsultacje rozpoczną się 7.02.2023 r. o godzinie 10.00 na platformie Teams. Termin składania zgłoszeń do 3.02.2023 r. (liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń).

Program szkolenia :

 1. Omówienie zasad znakowania żywności.
 2. Zapoznanie z regulacjami prawnymi dotyczącymi znakowania żywności.
 3. Omówienie substancji dodatkowych dodawanych do żywności.
 4. Zapoznanie z podstawowymi informacjami umieszczanymi na etykietach produktów spożywczych.
 5. Zapoznanie z oświadczeniami żywnościowymi oraz zdrowotnymi.
 6. Omówienie RWS (Referencyjnej Wartości Spożycia) w znakowaniu żywności.
 7. Przedstawienie przykładów etykiet produktów spożywczych.
 8. Zapoznanie z systemem Nutri- socre jako sposobem znakowania żywności.
 9. Podsumowanie.
 10. Dyskusja.

Czytaj dalej Konsultacje zbiorowe z zakresu żywienia

Dyskalkulia – diagnoza specyficznych trudności w uczeniu się matematyki

Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli serdecznie zaprasza nauczycieli matematyki uczących we wrocławskich szkołach podstawowych do udziału w szkoleniu pt. „Dyskalkulia – diagnoza specyficznych trudności w uczeniu się matematyki”.

Zajęcia mają na celu zapoznanie uczestników z definicją i symptomami specyficznych trudności w nauce matematyki. Doskonalenie umiejętności na temat udzielania wsparcia uczniom z dyskalkulią. Biorący udział w szkoleniu poznają przyczyny trudności w uczeniu się matematyki, proces diagnozowania dyskalkulii, objawy specyficznych trudności w uczeniu się matematyki, dostosowywanie wymagań do pracy z uczniem. Czytaj dalej Dyskalkulia – diagnoza specyficznych trudności w uczeniu się matematyki