Polityka prywatności

KIM JESTEŚMY?

Organ publiczny

Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli z siedzibą przy ul. Swobodnej 73A, 50-089 Wrocław, jest organem publicznym (właściciel serwisu www.wcdn.wroc.pl).

Dane naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych

W ramach naszej organizacji, w trybie art. 37 RODO, powołaliśmy zespół odpowiedzialny za sprawowanie funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych (dalej: Inspektor). Kontakt z nimi jest możliwy pod adresem e-mail tomasz.grzybowski@coreconsulting.pl. Adres kontaktowy do Inspektora to: CORE Consulting sp. z o.o., ul. Z. Krasińskiego 16, 60-830 Poznań.

SKĄD MAMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE?

Państwa dane osobowe pozyskujemy przede wszystkim od Państwa. Podają nam Państwo swoje dane podczas rejestracji w naszym serwisie (na www.wcdn.wroc.pl,klin, www.wcdn.wroc.pl/szkolenia )oraz zapisując się na newsletter. Dodatkowe dane osobowe, otrzymujemy od Państwa w związku z publikowanymi przez Państwa wypowiedziami w serwisie, czy też w związku z przesyłaną przez Państwa korespondencją e-mail. Dokładne informacje o zakresie przetwarzanych danych znajdą Państwo w części „W jakim zakresie przetwarzamy Państwa dane osobowe”.

W JAKIM CELU PRZETWARZAMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE?

Prowadzenie serwisu www.wcdn.wroc.pl

Państwa dane osobowe przetwarzamy w celu zapewnienia funkcjonalności naszego serwisu. Obejmuje to w szczególności zapewnienie Państwu możliwości zarejestrowania się w serwisie oraz możliwość udzielenia zgody na otrzymywanie od nas komunikatów informacyjnych (newsletter) drogą elektroniczną a także możliwości korzystania z platformy e-learning oraz rejestracji na organizowane przez nas szkolenia. Odrębnie, za pośrednictwem serwisu można się z nami na bieżąco kontaktować, aby zadawać nam pytania.

W JAKIM ZAKRESIE PRZETWARZAMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE?

Przetwarzamy te dane osobowe, które zdecydują się nam Państwo podać, przy czym minimalny zakres danych w przypadku rejestracji na stronie lub w przypadku zapisania się na newsletter obejmuje:

 1. a) imię, nazwisko, adres e-mail, login,
 2. b) informacje o sposobie korzystania przez Państwa z naszego serwisu (jeżeli wyrażą Państwo zgodę na pliki cookies*),
 3. c) numer IP, z którego komunikują się Państwo z naszym serwisem,
 4. d) informacje o urządzeniu, z którego korzystają Państwo odwiedzając naszą stronę, w tym
  o jego ustawieniu (np. przeglądarka, rozdzielczość ekranu),
 5. e) historia Państwa komunikacji z nami,
 6. f) udzielone przez Państwa

* Czym są pliki cookies ?

To niewielkie pliki tekstowe powszechnie stosowane w sieci Internet, przechowywane na Państwa urządzeniu końcowym. Można samodzielnie kontrolować sposób obsługi plików cookies za pomocą ustawień przeglądarki (możliwość ustawienia akceptacji lub blokady plików cookies). Zablokowanie plików cookies może wpłynąć na brak możliwości zarejestrowania się/zalogowania się na swoje konto w serwisie lub/i brak możliwości rejestracji na szkolenie.

Pliki cookies wykorzystujemy w następujących celach:

 • obsługa logowania – weryfikacja połączenia między użytkownika a naszym serwerem. Serwis nie przechowuje w plikach cookies informacji identyfikujących poszczególnych użytkowników a jedynie dane dotyczące połączenia,
 • prezentacja treści – zabezpieczenie przed wyświetlaniem użytkownikowi ponownie tych samych treści,
 • obsługa formularzy – zabezpieczenie serwisu przed działaniem robotów (programów komputerowych służących do automatycznego badania zawartości serwisu www),
 • statystyka – budowanie anonimowych statystyk odwiedzin naszego serwisu.

NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ PRZETWARZAMY PAŃSTWA DANE?

Podstawa prawna przetwarzania Państwa danych jest zależna od tego w jakim celu je przetwarzamy. I tak:

 1. a) Państwa dane osobowe podane w celu rejestracji na wcdn.wroc.pl przetwarzamy w celu realizacji umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną;
 2. b) Jeśli wyrazili Państwo odrębną zgodę, Państwa dane osobowe będziemy przetwarzać w celu wysyłania do Państwa komunikatów informacyjnych (newsletter) drogą elektroniczną;
 3. c) dane dotyczące korzystania przez Państwa ze strony serwisu, które uzyskujemy za pośrednictwem tzw. plików cookies przetwarzamy na podstawie Państwa zgody, wyrażonej zgodnie z art. 173 Prawa telekomunikacyjnego;
 4. d) jeżeli kontaktują się Państwo z nami, żeby zadać pytanie o tym jak prowadzimy serwis, w jaki sposób zrealizować określone czynności, zbieramy Państwa pytania i związanie z nimi dane i udzielamy odpowiedzi z powołaniem na uzasadniony interes, jaki mamy w tym, aby udzielać naszym klientom i użytkownikom pełnych informacji i zapewniać im pozytywne doświadczenia z naszym serwisem.

JAK DŁUGO PRZETWARZAMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE?

Okres przez jaki przetwarzamy Państwa dane osobowe jest zależny od celu przetwarzania. I tak odpowiednio:

 1. a) rejestracja w naszym serwisie – przez okres jaki Państwa są zarejestrowani – do czasu wypisania się z serwisu; po tym okresie Państwa dane będziemy przetwarzać w celach związanych z rozliczalnością naszych działań, do czego jesteśmy zobligowani przepisami o ochronie danych osobowych oraz przez okres przedawnienia Państwa roszczeń, jednak nie dłużej niż 10 lat;
 2. b) zgoda na otrzymywanie komunikatów informacyjnych (newsletter) drogą elektroniczną lub telefoniczną – do czasu wycofania przez Państwa tej zgody; po tym okresie Państwa dane będziemy przetwarzać w celach związanych z rozliczalnością naszych działań, do czego jesteśmy zobligowani przepisami o ochronie danych osobowych oraz przez okres przedawnienia Państwa roszczeń, jednak nie dłużej niż 10 lat;
 3. c) udzielanie odpowiedzi na pytania – jeżeli są Państwo zarejestrowanym użytkownikiem serwisu – przez czas, o którym mowa w lit. a. powyżej; jeżeli nie są Państwo zarejestrowanym użytkownikiem serwisu, przez czas niezbędny dla udzielenia niezbędnych wyjaśnień i odpowiedzi;
 4. d) pozyskane dane o sposobie korzystania przez Państwa z naszych serwisów (za pośrednictwem plików cookies) – przez cały okres kiedy są Państwo użytkownikiem serwisu oraz później przez okres 5 lat licząc od czasu kiedy przestali Państwo być użytkownikiem serwisu.

KTO JEST ODBIORCĄ PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH?

Państwa dane przekazujemy tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do zrealizowania świadczeń, których Państwo wymagają. Nie sprzedajemy Państwa danych, nie udostępniamy komercyjnie Państwa danych podmiotom trzecim.

Państwa dane osobowe możemy przekazać naszym podwykonawcom, w tym:

 1. firmom utrzymującym i serwisującym nasze serwery informatyczne
 2. kancelariom prawnym, które wspierają nas w obszarze bieżącej działalności
 3. firmom obsługującym nas w obszarze IT, w tym serwisującym urządzenia wykorzystywane przez nas w bieżącej działalności
 4. podmiotom utrzymującym oprogramowanie, z którego korzystamy w ramach bieżącej działalności
 5. agencjom zajmującym się obsługą naszego serwisu.

Dla każdego z tych celów przekazujemy tylko te dane, które są niezbędne do jego osiągnięcia. Chcielibyśmy, aby wiedzieli Państwo, że tam gdzie to możliwe stosujemy narzędzia anonimizacji lub pseudonimizacji, czyli takie działania, dzięki którym dla naszych partnerów i podwykonawców pozostają Państwo niemożliwi do zidentyfikowania, a gdzie my cały czas posiadamy Państwa dane.

Ponadto Twoje dane osobowe w ramach wykonywanych przez nas zadań w obszarze sprawowania władzy publicznej i realizacji interesu publicznego mogą zostać udostępnione innym jednostkom organizacyjnym w ramach naszej jednostki samorządu terytorialnego. Dostęp do tych danych osobowych mogą uzyskać w toku kontroli również uprawnione organy administracji centralnej (np. kontrola NIK, kontrola Urzędu Skarbowego, kontrola Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

W JAKI SPOSÓB PRZETWARZAMY DANE OSOBOWE?

Przetwarzamy dane osobowe zgodnie z obowiązującym prawem, w szczególności zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych oraz zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych.

Mamy na uwadze następujące reguły, którymi kierujemy się przy przetwarzaniu Twoich danych osobowych:

Reguła adekwatności

Przetwarzamy tylko te dane, które są niezbędne dla osiągnięcia danego celu przetwarzania oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami; dla każdego procesu przeprowadziliśmy analizę spełnienia tej reguły

Reguła transparentności

Powinni Państwo mieć pełną wiedzę o tym, co dzieje się z Państwa danymi. Niniejszy dokument, w którym staramy się udzielić Państwu pełnej informacji o regułach przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych jest jej przejawem

Reguła prawidłowości

Staramy się, aby Państwa dane osobowe w naszych systemach były aktualne i zgodne z prawdą. Jeżeli stwierdzą Państwo, że w jakimś obszarze Państwa dane osobowe nie zostały przez nas zaktualizowane lub są błędne, prosimy o kontakt z nami bezpośrednio pod adresem poczta@wcdn.wroc.pl lub pisząc na adres Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli ul. Swobodna 73A, 50-089 Wrocław.

Reguła integralności i poufności

Stosujemy niezbędne środki zabezpieczające poufność i integralność Państwa danych osobowych. Cały czas je usprawniamy, wraz ze zmieniającym się otoczeniem i postępem technologicznym. Zabezpieczenia obejmują środki fizyczne i technologiczne ograniczające dostęp do Państwa danych, jak również stosowne środki zabezpieczające przed utratą Państwa danych.

Reguła rozliczalności

Chcemy móc rozliczyć się z każdego naszego działania na danych osobowych, tak abyśmy w razie Państwa zapytania, mogli udzielić pełnej i rzetelnej informacji dotyczącej tego jakie działania realizowaliśmy na Państwa danych.

 

 

 

JAKIE ZGODY ZBIERAMY?

 

W ramach naszej codziennej praktyki zbieramy od użytkowników naszego serwisu zgody na przesyłanie do komunikatów informacyjnych (newsletter) drogą elektroniczną lub telefoniczną – obejmuje informowanie o ważnych lub ciekawych wydarzeniach lub szkoleniach. Tę zgodę można wyrazić w serwisie wypełniając formularz rejestracyjny dostępny na https://wcdn.wroc.pl/szkolenia;

Wyrażenie zgody jest dobrowolne i nie uzależniamy możliwości korzystania z serwisu od jej wyrażenia przez Ciebie.

Jeżeli wyrazili Państwo zgodę, mają Państwo prawo wycofać ją w dowolnej chwili pisząc mail na adres poczta@wcdn.wroc.pl lub listownie na Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, ul. Swobodna 73A, 50-089 Wrocław z dopiskiem „Dane osobowe”.

Prosimy pamiętać, że od chwili wycofania przez Państwa zgody może minąć określony czas, zanim zgłoszenie zostanie przyjęte do systemu, a wszystkie bazy danych się zsynchronizują. Podejmiemy starania, aby te działania odbyły się bez zbędnej zwłoki, ale w żadnym przypadku nie może to trwać dłużej niż jeden miesiąc.

Prosimy pamiętać, że cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 

JAKIE MAJĄ PAŃSTWO PRAWA?

 

Prawo ochrony danych osobowych daje Państwu szereg praw, z których można skorzystać w dowolnej chwili. O ile nie będą Państwo tych praw nadużywać (np. nieuzasadnione codzienne prośby o udzielenie informacji), to korzystanie z nich będzie dla Państwa nieodpłatne i powinno być łatwe w realizacji.

Państwa prawa obejmują

Prawo dostępu do treści swoich danych osobowych

To prawo oznacza, że można poprosić, abyśmy wyeksportowali z naszych baz danych informacje jakie mamy o Państwu i przesłali je do Państwa w jednym z powszechnie wykorzystywanych formatów (np. XLSX, DOCX itp.)

Prawo do poprawiania danych

Jeżeli stwierdzą Państwo, że przetwarzane przez nas dane są nieprawidłowe, mają Państwo prawo poprosić nas o ich poprawienie, a my będziemy zobowiązani to zrobić. W takim przypadku mamy prawo poprosić Państwa o przedstawienie jakiegoś dokumentu lub innego dowodu na okoliczność zmiany danych

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych

Jeżeli pomimo zastosowania się przez nas do reguły adekwatności, o której piszemy w części „W jaki sposób przetwarzamy dane osobowe”, uznają Państwo, że dla określonego procesu przetwarzamy zbyt szeroki katalog Państwa danych osobowych, mają Państwo prawo zażądać, abyśmy ograniczyli ten zakres przetwarzania. O ile Państwa żądanie nie będzie sprzeciwiało się wymaganiom nakładanym na nas przez obowiązujące prawo, lub nie będzie to konieczne dla realizacji umowy, przychylimy się do Państwa żądania.

 

Prawo do żądania usunięcia danych

Prawo to, zwane również prawem do bycia zapomnianym, oznacza prawo do żądania, abyśmy usunęli z naszych systemów bazodanowych oraz z naszej dokumentacji wszelkie informacje zawierające Państwa dane osobowe w związku z korzystaniem z serwisu. Prosimy Pamiętać, że nie będziemy mogli tego uczynić, jeżeli na podstawie przepisów prawa mamy obowiązek przetwarzania Państwa danych. W każdym przypadku jednak usuniemy Państwa dane osobowe w możliwie najpełniejszym zakresie, a tam, gdzie nie jest to możliwe zapewnimy ich pseudonimizację (co oznacza brak możliwości zidentyfikowania osoby, której dane dotyczą bez odpowiedniego klucza powiązań), dzięki czemu Państwa dane, które musimy zachować zgodnie z obowiązującym prawem, będą dostępne wyłącznie dla bardzo ograniczonego kręgu osób w naszej organizacji

Prawo do przenoszenia danych do innego administratora danych

Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych można poprosić nas, abyśmy wyeksportowali dane, które nam Państwo podali w ramach korzystania z serwisu do odrębnego pliku, w celu ich dalszego przekazania do innego administratora danych.

Uprawnienia, o których mowa powyżej można wykonywać poprzez kontakt z nami pod adresem e-mail poczta@wcdn.wroc.pl lub pisząc na adres Wrocławskie Centrum Doskonalenia, ul. Swobodna 73A, 50-089 Wrocław z dopiskiem „Dane osobowe”.

Na te dane lub na adres naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (m.polak@coreconsulting.pl) może pisać również wówczas, gdy jakieś działanie lub sytuacja z którą się Państwo spotkają będzie budziła obawy, czy na pewno jest zgodna z przepisami, czy nie narusza przypadkiem Państwa praw lub wolności. W takim przypadku odpowiemy na Państwa pytania
i wątpliwości oraz niezwłocznie zaadresujemy dane zagadnienie.

Jeżeli uznają Państwo, że w jakikolwiek sposób naruszyliśmy reguły przetwarzania Państwa danych osobowych to mają Państwo prawo do złożenia skargi bezpośrednio do organu nadzoru (od 25 maja 2018 roku jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych). W ramach wykonania tego uprawnienia powinni Państwo podać pełny opis zaistniałej sytuacji oraz wskazać jakie działanie uznają Państwo za naruszające Państwa prawa lub wolności. Skargę należy złożyć bezpośrednio do organu nadzoru.

CZYM JEST PRAWO DO SPRZECIWU?

Odrębnie chcemy Państwa poinformować, że mają Państwo również prawo do tzw. sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych.

Prawo do sprzeciwu składają Państwo wówczas, gdy nie chcą Państwo, abyśmy przetwarzali Państwa dane osobowe w określonym celu. W takim przypadku dalej będziemy przetwarzali Państwa dane dla potrzeb innych procesów (w innych celach), ale już nie dla celu, dla którego zgłosili Państwo sprzeciw (chyba, że mamy obowiązek przetwarzania tych danych na podstawie obowiązującego prawa lub umowy).

Prawo do sprzeciwu można zgłosić na adres e-mail poczta@wcdn.wroc.pl lub pisząc na adres Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, ul. Swobodna 73A, 50-089 Wrocław, z dopiskiem „Dane osobowe”.