Projekt Obywatel

banner projekt obywatel

Gra Minecraft jako narzędzie edukacyjne we wrocławskich szkołach

„Projekt obywatel – odpowiedzialność i tożsamość”: Minecraft jako nowoczesne narzędzie do formowania kompetencji społecznych i obywatelskich uczniów wrocławskich szkół.

Firma Microsoft oraz Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli zaprasza nauczycieli i uczniów wrocławskich szkół do udziału w Hackathonie w Minecraft Education Edition.

Intencją pomysłodawców inicjatywy zatytułowanej „Projekt obywatel – odpowiedzialność i tożsamość” jest wspieranie kompetencji społecznych i obywatelskich uczniów wrocławskich szkół z wykorzystaniem innowacyjnych narzędzi i form edukacyjnych.

Kompetencje obywatelskie obejmują m.in. orientację w wydarzeniach społecznych i politycznych, umiejętność komunikowania się w różnych sytuacjach, jasne wyrażanie własnych opinii i przekonań, zdolność wywierania wpływu na otaczający świat, współpraca z innymi w grupie.

Natomiast kompetencje przyszłości to np. umiejętność korzystania z nowych mediów, myślenie niekonwencjonalne i adaptacyjne, umiejętność wyszukiwania nowych, nieszablonowych rozwiązań.

Popularna gra w podstawie programowej. O co chodzi?

Minecraft Education Edition to edukacyjna wersja gry Minecraft. Przygotowuje uczniów rozwijając coraz ważniejsze umiejętności: planowanie, rozwiązywanie problemów, kreatywne myślenie, komunikację w zespole, realizację celów a także zaspokaja chęć zabawy. Z powodzeniem jest stosowana jako narzędzie edukacyjne na całym świecie. Szwecja wpisała Minecrafta na stałe do swojej podstawy programowej.

https://minecraft.fandom.com/pl/wiki/Education_Edition#Rozgrywka

Minecraft Education Edition została zaprojektowana na potrzeby uczniów i nauczycieli. Opiera się na Windows 10 Edition i zawiera charakterystyczne funkcje:

 • ulepszone mapy ze współrzędnymi;
 • identyfikatory uczniów, dzięki którym nauczyciel może sprawdzić ich aktywność;
 • w nowo tworzonych światach jest tryb pokojowy (można to zmienić);
 • ulepszony tryb wieloosobowy, w którym może grać nawet 30 osób w sieci lokalnej;
 • samouczek gry;
 • brak płatnych dodatków i XBOX LIVE;
 • specjalne bloki i przedmioty, które pozwalają edukatorowi na łatwiejsze kontrolowanie uczniów.

W nowoczesnym narzędziu wykorzystywane jest wsparcie technologiczne Microsoft. To obszerna baza wiedzy: webinarium dla nauczycieli i uczniów pakiet porad, przewodników i materiałów pozwalających nauczycielom i uczniom stworzyć od podstaw własną mapę w wirtualnym świecie, bez wcześniejszej znajomości gry i jej środowiska.

Mapy i światy w grze mają ogromny potencjał edukacyjny. W interaktywnym świecie możemy stworzyć dowolną liczbę zadań, których rozwiązanie będzie przepustką do kolejnych etapów.

Element rywalizacji sprawia, że uczniowie aktywnie angażują się w lekcję, która staje się interaktywną przygodą.

Na początek Hackathon dla nauczycieli i uczniów

Wraz z Microsoft zapraszamy nauczycieli i uczniów wrocławskich szkół do udziału w Hackathonie. Głównym celem jest przeniesienie zaproponowanego tematu z obszaru kompetencji obywatelskich do wirtualnej rzeczywistości Minectraft.

Co to jest Hackathon? „Hackathon” (połączenie angielskich słów „hacking” (hakerstwo) + „marathon” (maraton)) jest krótkoterminowym działaniem partycypacyjnym, w którym ludzie spotykają się, aby wspólnie rozwiązywać konkretne rzeczywiste problemy życiowe (wyzwania), w przyjaznym środowisku, gdzie występuje uczciwa konkurencja. Najprościej ujmując, jest to maraton programowania

Najważniejsze zasady dotyczące Hackathonu:

 • Hackathon zaplanowany jest w dniach 18-30 listopada 2022 roku. Jest formą konkursu z planowaną rywalizacją zespołów.
 • Hackathon realizowany będzie na platformie Microsoft Teams na zasadach opracowanych w regulaminie. Udział w Hackathonie jest bezpłatny i dobrowolny, uczestnicy korzystają z własnego sprzętu komputerowego.
 • Za wyłonienie grupy uczestników z danej szkoły odpowiedzialny jest nauczyciel zgłaszający grupę. Nauczyciel ogłasza temat w klasach/klasie i powołuje zespoły złożone z uczniów.
 • Rejestracja do udziału w Hackathon odbędzie się elektronicznie. Jedna szkoła może zgłosić maksymalnie dwie drużyny.
 • Maksymalna liczba zespołów, która może wziąć udział w Hackathonie wynosi 20 (dziesięć szkół).
 • W Hackathonie mogą wziąć udział zespoły złożone z minimum dwóch, a maksymalnie pięciu uczestników (uczniów klas VIII szkół podstawowych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych).
 • Zespół może pracować podczas Hackathonu tylko nad jednym projektem (tematem/scenariuszem).
 • Technologia wykonania projektu przez zespół w ramach Hackathonu jest dowolna. Kategoria tematyczna obowiązująca podczas Hackathonu to: kompetencje obywatelskie.
 • Uczestnicy podczas Hackathonu tworzą rodzaj mapy w wirtualnym świecie z wykorzystaniem odpowiednich informacji na zaproponowany temat (propozycje Kompetencje samorządu uczniowskiego – samorząd moich marzeń, „Od księcia do prezydenta – kompetencje władzy wykonawczej w samorządzie ….itp).

Ważne:

 • Światy Minecrafta dostępne są w języku polskim.
 • Nauczyciel wyłącznie koordynuje pomysły uczniów i sprawdza zgodność działań projektowanych w świecie Minecraft z zadanym tematem.
 • Nauczyciel korzysta ze wsparcia edukatorów Minecraft oraz wsparcia doradców i konsultantów WCDN.
 • Nauczyciele i uczniowie mają dostęp do wspólnego serwera umożliwiającego pracę nad projektem.
 • Uczestnicy, na każdym etapie pracy mają wsparcie edukatorów Minecraft.

Harmonogram:

 • 8 listopada – inauguracja Projekt Obywatel Hacathon z Minecraft Education Edition, online, godzina 16:00- 17:45,
 • 14 listopada – webinarium dla nauczycieli, online, godzina 16:00 – 18:00,
 • 17 listopada – webinarium dla uczniów, online, godzina 16:00 – 18:00,
 • 18 listopada – start Hackathon’u, godzina 08:00,
 • 30 listopada – meta Hackathon’u, godzina 12:00,
 • 26 stycznia 2023 r. – ogłoszenie zwycięzców i laureatów, godzina 12:00.

Przydatne linki:

https://www.minecraft.net/pl-pl

https://www.youtube.com/watch?v=NeRK-QEpnEI

Regulamin Projekt Obywatel Hackathon Minecraft Education Edition:

Regulamin Projekt Obywatel