Pracownia Wspierania Kadry Kierowniczej

Zadania:

1. Wsparcie prawne pracy dyrektora szkoły – analiza i interpretacja przepisów prawa oświatowego:
– przygotowanie dokumentów i interpretacji wynikających ze zmiany prawa oświatowego,
– konsultacje indywidualne z problematyki prawnej,
– wsparcie dla dyrektorów pierwszej kadencji- warsztaty ze stosowania prawa,
– propozycje wsparcia dla wicedyrektorów.

2.  Spójność kształcenia na kolejnych etapach edukacyjnych:
– oferta szkoleniowa związana ze zmianami podstawy programowej,
– współdziałanie w ramach upowszechniania sprawdzonych i skutecznych metod pracy,
– integracja wrocławskiego środowiska oświatowego,
– propagowanie już istniejących form i działań WCDN na rzecz spójności kształcenia na kolejnych etapach edukacyjnych.

3. Pomoc we wdrażaniu w szkołach i innych placówkach zmian w oświacie (np. edukacja wczesnoszkolna, reforma programowa):
– realizacja oferty szkoleniowej Pracowni,
– konsultacje indywidualne i zbiorowe,
– inspirowanie działań wspierających prawidłowe wdrażanie zmian w oświacie,
– upowszechnianie dobrych rozwiązań.

4. Organizacja Wrocławskich Spotkań Edukacyjnych:
– realizacja czterech (ROCZNIE) spotkań dyrektorów w ramach WSE,
– poszerzenie problematyki spotkań o tematykę społeczną, ekonomiczną i kulturalną,

5. Systemowe wsparcie dyrektorów pierwszej kadencji:
–    realizacja potrzeb indywidualnych- szczególnie w zakresie wsparcia prawnego,
–    budowanie sieci wsparcia,

Godziny pracy:

Bogumiła Kopacka-Gajec
Konsultant
historia, organizacja i zarządzanie
pokój 42
e-mail:b.kopacka@wcdn.wroc.pl
tel.71 798 68 80 w. 214

dr Barbara Kutrowska
Konsultant

pokój 13
e-mail:b.kutrowska@wcdn.wroc.pl
tel.71 798 68 80 wew. 212

poniedziałek 12.00-19.00
wtorek 8.00-14.00
środa 8.00-14.00
czwartek 8.00-14.00
piątek 8.00-13.00

Renata Maniowska
Konsultant

pokój 13
e-mail:r.maniowska@wcdn.wroc.pl
tel.71 798 68 80 wew. 212

poniedziałek 8.30 – 14.30
wtorek 13.00 – 19.00
środa 8.30 – 14.30
czwartek 8.30 – 14.30
piątek 8.30 – 14.30

Aleksandra Nesterowicz
Konsultant

pokój 43
e-mail:a.nesterowicz@wcdn.wroc.pl
tel.71 798 68 80 wew. 213

wtorek 9.00-14.00
środa 10.00-15.00
czwartek 9.00-14.00

Teresa Nowicka
Konsultant
doradztwo zawodowe
pokój 33
e-mail:t.nowicka@wcdn.wroc.pl
tel.71 798 68 80 wew. 206

poniedziałek 11.00 -18.00
wtorek 8.00 – 14.00
środa 8.00 – 14.00
czwartek 8.00 – 13.00
piątek 8.00 – 14.00

Małgorzata Rogowska
Konsultant

pokój 43
e-mail:m.rogowska@wcdn.wroc.pl
tel.71 798 68 80 wew. 213

poniedziałek 10.00-16.00
wtorek 11.00-17.00
środa 11.00-17.00
czwartek 13.30-19.30
piątek 11.00-17.00

Edyta Sobala
Konsultant

pokój 43
e-mail:e.sobala@wcdn.wroc.pl
tel.71 798 68 80 wew. 213

poniedziałek 09.00-15.00
wtorek 12.00-18.00
środa 09.00-15.00
czwartek 09.00-15.00
piątek 09.00-15.00