Pracownia Wspierania Kadry Kierowniczej

Zadania:

1. Wsparcie prawne pracy dyrektora szkoły – analiza i interpretacja przepisów prawa oświatowego:
– przygotowanie dokumentów i interpretacji wynikających ze zmiany prawa oświatowego,
– konsultacje indywidualne z problematyki prawnej,
– wsparcie dla dyrektorów pierwszej kadencji- warsztaty ze stosowania prawa,
– propozycje wsparcia dla wicedyrektorów.

2.  Spójność kształcenia na kolejnych etapach edukacyjnych:
– oferta szkoleniowa związana ze zmianami podstawy programowej,
– współdziałanie w ramach upowszechniania sprawdzonych i skutecznych metod pracy,
– integracja wrocławskiego środowiska oświatowego,
– propagowanie już istniejących form i działań WCDN na rzecz spójności kształcenia na kolejnych etapach edukacyjnych.

3. Pomoc we wdrażaniu w szkołach i innych placówkach zmian w oświacie (np. edukacja wczesnoszkolna, reforma programowa):
– realizacja oferty szkoleniowej Pracowni,
– konsultacje indywidualne i zbiorowe,
– inspirowanie działań wspierających prawidłowe wdrażanie zmian w oświacie,
– upowszechnianie dobrych rozwiązań.

4. Organizacja Wrocławskich Spotkań Edukacyjnych:
– realizacja czterech (ROCZNIE) spotkań dyrektorów w ramach WSE,
– poszerzenie problematyki spotkań o tematykę społeczną, ekonomiczną i kulturalną,

5. Systemowe wsparcie dyrektorów pierwszej kadencji:
–    realizacja potrzeb indywidualnych- szczególnie w zakresie wsparcia prawnego,
–    budowanie sieci wsparcia,

Godziny pracy:

Grażyna Jarmuż
Konsultant

pokój 43
e-mail:g.jarmuz@wcdn.wroc.pl
tel.71 798 68 80 wew. 213
Godziny pracy:
poniedzialek 8:00-14:00
wtorek 8:00-14:00
środa 7:30-13:30
czwartek 8.00-14.00
piątek 8:00:14:00

poniedzialek 8.00-14.00
wtorek 8.00-14.00
środa 8.00-14.00
czwartek 8.00-14.00
piątek 8.00-14.00

Barbara Kutrowska
Konsultant

pokój 13
e-mail:b.kutrowska@wcdn.wroc.pl
tel.71 798 68 80 wew. 212

poniedzialek 8.00-11.00
środa 10.00-16.00
czwartek 8.00-11.00
piątek 14.00-17.00

Anna Kwiatek
pracownik administracyjny
dietetyk
pokój 42
e-mail:a.kwiatek@wcdn.wroc.pl
tel.71 798 68 80 wew. 214

Renata Maniowska
Konsultant

pokój 13
e-mail:r.maniowska@wcdn.wroc.pl
tel.71 798 68 80 wew. 212

poniedzialek 9.30-15.30
wtorek 9.30-15.30
środa 9.30-15.30
czwartek 8.30-14.30
piątek 8.30-14.30

Krzysztof Nowak
wicedyrektor

pokój 14
e-mail:k.nowak@wcdn.wroc.pl
tel.71 798 68 80 wew. 211

poniedzialek 10.00-16.00
wtorek 9.00-15.00
środa 9.00-15.00
czwartek 9.00-15.00
piątek 8.00-14.00

Małgorzata Rogowska
Konsultant

pokój 43
e-mail:m.rogowska@wcdn.wroc.pl
tel.71 798 68 80 wew. 213

poniedzialek 11.00 -17.00
wtorek 9.00 – 15.00
środa 9.00-15.00
czwartek 10.00-16.00
piątek 10.00-16.00

Lidia Satkowska
radca prawny

pokój 3
e-mail:l.satkowska@wcdn.wroc.pl
tel.71 798 64 47
Godziny pracy:
poniedzialek 8:00-14:00
środa 8:00-14:00
czwartek 8:00-12:00

Edyta Sobala
Konsultant

pokój 43
e-mail:e.sobala@wcdn.wroc.pl
tel.71 798 68 80 wew. 213

poniedzialek 9.00-15.00
wtorek 9.00-15.00
środa 9.00-15.00
czwartek 9.00-15.00
piątek 10.00-16.00

Adam Stocki
pracownik administracyjny

pokój 42
e-mail:a.stocki@wcdn.wroc.pl
tel.71 798 68 80 wew. 214

Alicja Witkowska
radca prawny

pokój 3
e-mail:a.witkowska@wcdn.wroc.pl
tel.71 798 64 47
Godziny pracy:
środa 10:00-13:30