Pracownia Wspierania Kadry Kierowniczej

Zadania:

1. Wsparcie prawne pracy dyrektora szkoły – analiza i interpretacja przepisów prawa oświatowego:
– przygotowanie dokumentów i interpretacji wynikających ze zmiany prawa oświatowego,
– konsultacje indywidualne z problematyki prawnej,
– wsparcie dla dyrektorów pierwszej kadencji- warsztaty ze stosowania prawa,
– propozycje wsparcia dla wicedyrektorów.

2.  Spójność kształcenia na kolejnych etapach edukacyjnych:
– oferta szkoleniowa związana ze zmianami podstawy programowej,
– współdziałanie w ramach upowszechniania sprawdzonych i skutecznych metod pracy,
– integracja wrocławskiego środowiska oświatowego,
– propagowanie już istniejących form i działań WCDN na rzecz spójności kształcenia na kolejnych etapach edukacyjnych.

3. Pomoc we wdrażaniu w szkołach i innych placówkach zmian w oświacie (np. edukacja wczesnoszkolna, reforma programowa):
– realizacja oferty szkoleniowej Pracowni,
– konsultacje indywidualne i zbiorowe,
– inspirowanie działań wspierających prawidłowe wdrażanie zmian w oświacie,
– upowszechnianie dobrych rozwiązań.

4. Organizacja Wrocławskich Spotkań Edukacyjnych:
– realizacja czterech (ROCZNIE) spotkań dyrektorów w ramach WSE,
– poszerzenie problematyki spotkań o tematykę społeczną, ekonomiczną i kulturalną,

5. Systemowe wsparcie dyrektorów pierwszej kadencji:
–    realizacja potrzeb indywidualnych- szczególnie w zakresie wsparcia prawnego,
–    budowanie sieci wsparcia,

Godziny pracy:

Barbara Kutrowska
Konsultant

pokój 13
e-mail:b.kutrowska@wcdn.wroc.pl
tel.71 798 68 80 wew. 212

poniedziałek 12.00-19.00
wtorek 8.00-14.00
środa 12.00-18.00
czwartek 8.00-14.00
piątek 8.00-13.00

Renata Maniowska
Konsultant

pokój 13
e-mail:r.maniowska@wcdn.wroc.pl
tel.71 798 68 80 wew. 212

poniedziałek 8.30 – 14.30
wtorek 8.30 – 14.30
środa 12.00 – 18.00
czwartek 13.00 – 19.00
piątek 8.30 – 14.30

Aleksandra Nesterowicz
Konsultant

pokój 43
e-mail:a.nesterowicz@wcdn.wroc.pl
tel.71 798 68 80 wew. 213

wtorek 9.00-14.00
środa 9.00-14.00
czwartek 9.00-14.00

Krzysztof Nowak
wicedyrektor

pokój 14
e-mail:k.nowak@wcdn.wroc.pl
tel.71 798 68 80 wew. 211

poniedziałek 08.00-14.00
wtorek 08.00-14.00
środa 9.00-15.00
czwartek 08.00-14.00
piątek 08.00-14.00

Teresa Nowicka
Konsultant
doradztwo zawodowe
pokój 33
e-mail:t.nowicka@wcdn.wroc.pl
tel.71 798 68 80 wew. 206

poniedziałek 11.30 -17.30
wtorek 8.00 – 14.00
środa 8.00 – 14.00
czwartek 13.00 – 19.00
piątek 8.00 – 14.00

Małgorzata Rogowska
Konsultant

pokój 43
e-mail:m.rogowska@wcdn.wroc.pl
tel.71 798 68 80 wew. 213

poniedziałek 11.00-17.00
wtorek 11.00-17.00
środa 11.00-17.00
czwartek 14.00-20.00
piątek 11.00-17.00

Lidia Satkowska
radca prawny

pokój 3
e-mail:l.satkowska@wcdn.wroc.pl
tel.71 798 64 47

poniedziałek 8:00-14:00
środa 8:00-14:00
czwartek 8:00-12:00

Edyta Sobala
Konsultant

pokój 43
e-mail:e.sobala@wcdn.wroc.pl
tel.71 798 68 80 wew. 213

poniedziałek 9.00-15.00
wtorek 9.00-15.00
środa 12.00-18.00
czwartek 9.00-15.00
piątek 9.00-15.00

Alicja Witkowska
radca prawny

pokój 3
e-mail:a.witkowska@wcdn.wroc.pl
tel.71 798 64 47

środa 10:00-14:00