Zespół Wspierania Pedagogiki Specjalnej,Terapii Pedagogicznej i Wychowania Fizycznego

Zadania:

1. Wspieranie nauczycieli w pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych – z upośledzeniem umysłowym, autystycznym, z opóźnieniem rozwoju komunikacji językowej i wadami mowy, manifestującymi zachowania trudne (w szczególności związane z ADHD) oraz z wysokim potencjałem rozwojowym,
2. Wspieranie nauczycieli w przeprowadzaniu diagnozy funkcjonalnej, konstruowaniu indywidualnych programów rozwoju  oraz w  pracy nowoczesnymi metodami,
3. Pomoc w organizowaniu procesu dydaktycznego w placówkach specjalnych, integracyjnych i ogólnodostępnych,
4. Poszerzanie umiejętności psychologicznych nauczycieli wychowawców (sprawne komunikowanie się, przeciwdziałanie agresji, trening kontroli złości, rozpoznawanie dziecka krzywdzonego, molestowanego seksualnie, przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu),
5. Wspieranie nauczycieli wychowania fizycznego w planowaniu i prowadzeniu procesu dydaktycznego.

Urszula Białek
Doradca metodyczny
wychowanie fizyczne
pokój 34
e-mail:u.bialek@wcdn.wroc.pl
tel.71 798 68 80 wew.141

środa 10.00-15.00
wtorek 12.00-16.00

Małgorzata Niedziewicz
Doradca metodyczny
pedagogika specjalna
pokój 34
e-mail:m.niedziewicz@wcdn.wroc.pl
tel.71 798 68 80 wew. 141
Godziny pracy:
poniedzialek 8.00-10.00
wtorek 14.00-18.00

poniedzialek 10.00-12.00
piątek 8.00-12.00

Bogumiła Rawecka
Doradca metodyczny
terapia psychologiczno – pedagogiczna
pokój 34
e-mail:b.rawecka@wcdn.wroc.pl
tel.71 798 68 80 wew. 141
Godziny pracy:
środa 9.30-14,30

czwartek 9.30-14,30

Joanna Wolfart-Piech
Doradca metodyczny
wychowanie fizyczne
pokój 34
e-mail:j.piech@wcdn.wroc.pl
tel.71 798 68 80 wew. 141

wtorek 13.30-15.30
środa 8.00-15.00