Zespół Wspierania Edukacji Zawodowej

Pokój 33  tel. 071 798 68 80 wew.206

Zadania:

1. Wspomaganie nauczycieli i rad pedagogicznych w planowaniu, organizowaniu i badaniu efektów procesu kształcenia zawodowego
2. Wspomaganie nauczycieli i rad pedagogicznych w doborze i adaptacji lub tworzeniu programów nauczania i materiałów dydaktycznych
3. Wspomaganie nauczycieli i rad pedagogicznych w rozwijaniu umiejętności metodycznych
4. Wspomaganie nauczycieli i rad pedagogicznych w podejmowaniu działań innowacyjnych
5. Wspieranie nauczycieli we wdrażaniu i monitorowaniu nowej podstawy programowej kształcenia w zawodach
6. Wspieranie nauczycieli w przygotowaniu uczniów i słuchaczy do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie
7. Wspieranie nauczycieli w unowocześnianiu metod i środków dydaktycznych

Halina Bielecka
Doradca metodyczny
przedmioty zawodowe, chemia
pokój 33
e-mail:h.bielecka@wcdn.wroc.pl
tel.71 798 68 80 wew. 206
Godziny pracy:
wtorek 8:00-11:00
środa 8:45-14:45
piątek 12:00-15:00

Barbara Biernat
Konsultant

pokój 33
e-mail:b.biernat@wcdn.wroc.pl
tel. 71 798 68 80 wew. 206
Godziny pracy:
wtorek 09:00-14:00
środa 09:00-14:00
czwartek 09:00-14:00