Zespół wspierania edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

Pokój 48,  tel. 071 798 68 80 wew.207

Zadania:
1. Wspieranie w diagnozowaniu osiągnięć dzieci w wieku przedszkolnym i uczniów edukacji wczesnoszkolnej.
2. Wspieranie nauczycieli w indywidualizacji procesu nauczania, w organizowaniu pracy z uczniem o różnych potrzebach edukacyjnych.
3. Pomoc w planowaniu pracy opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznej.
4. Popularyzowanie nowoczesnych metod nauczania, w tym aktywizujących.
5. Wspieranie nauczycieli w konstruowaniu i opiniowaniu programów.
6. Propagowanie wzorów dobrych praktyk pedagogicznych.

 

Anna Łuźniak
Doradca metodyczny
edukacja przedszkolna
pokój 48
e-mail:a.luzniak@wcdn.wroc.pl
tel.71 798 68 80 wew. 207
Godziny pracy:
środa 11:00 – 16:00

czwartek 15:00 – 19:00

Dorota Chamioło
Konsultant
edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
pokój 32
e-mail:d.chamiolo@wcdn.wroc.pl
tel.71 798 68 80 w. 202
Godziny pracy:
poniedziałek 13.00 – 19.00
wtorek 8.30 – 15.30
środa 8.30 – 14.30
czwartek 8.30 – 14.30
piątek 8.30 – 14.30

Jolanta Chorzępa
Doradca metodyczny
edukacja przedszkolna
pokój 48
e-mail:j.chorzepa@wcdn.wroc.pl
tel.71 798 68 80 wew. 207
Godziny pracy:
poniedziałek 12.30-16.30
środa 11.30-18.30

Danuta Gromek
Konsultant

pokój 48
e-mail:d.gromek@wcdn.wroc.pl
tel.71 798 68 80 wew. 207

wtorek 13.00-18.00
środa 08.00-13.00
czwartek 08.00-13.00

Izabela Przepiórkiewicz
Doradca metodyczny
edukacja wczesnoszkolna
pokój 32
e-mail:i.przepiorkiewicz@wcdn.wroc.pl
tel.71 798 68 80 wew. 104
Godziny pracy:
poniedziałek 13.00-15.00
wtorek 13.00-17.00
środa 9.00-14.00
czwartek 9.00-13.00
piątek 9.00-12.00

poniedziałek 13.00-15.00
wtorek 13.00-17.00
środa 9.00-14.00
czwartek 9.00-13.00
piątek 9.00-12.00

Aneta Włodarczyk
Doradca metodyczny
edukacja przedszkolna
pokój 48
e-mail:a.wlodarczyk@wcdn.wroc.pl
tel.71 798 68 80 wew. 207
Godziny pracy:
środa 11.00-18.30
czwartek 13.30-18.30