Zespół wspierania edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

Pokój 48,  tel. 071 798 68 80 wew.207

Zadania:
1. Wspieranie w diagnozowaniu osiągnięć dzieci w wieku przedszkolnym i uczniów edukacji wczesnoszkolnej.
2. Wspieranie nauczycieli w indywidualizacji procesu nauczania, w organizowaniu pracy z uczniem o różnych potrzebach edukacyjnych.
3. Pomoc w planowaniu pracy opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznej.
4. Popularyzowanie nowoczesnych metod nauczania, w tym aktywizujących.
5. Wspieranie nauczycieli w konstruowaniu i opiniowaniu programów.
6. Propagowanie wzorów dobrych praktyk pedagogicznych.

 

Anna Łuźniak
Doradca metodyczny
edukacja przedszkolna
pokój 48
e-mail:a.luzniak@wcdn.wroc.pl
tel.71 798 68 80 wew. 207
Godziny pracy:
czwartek 16:00 – 19:00

środa 11:00 – 19:00

Dorota Błaszczyk
Doradca metodyczny
edukacja wczesnoszkolna
pokój 48
e-mail:d.blaszczyk@wcdn.wroc.pl
tel.71 798 68 80 wew. 207
Godziny pracy:
poniedzialek 13.00-17.00
środa 9.00-11.00

środa 11.00-13.00
piątek 9.00-13.00

Jolanta Chorzępa
Doradca metodyczny
edukacja przedszkolna
pokój 48
e-mail:j.chorzepa@wcdn.wroc.pl
tel.71 798 68 80 wew. 207
Godziny pracy:
wtorek 12.30-15.30
środa 11.30-18.00
piątek 8.30-11.30

poniedzialek 12.00-17.00
środa 12.00-18.00

Izabela Przepiórkiewicz
Doradca metodyczny
edukacja wczesnoszkolna
pokój 48
e-mail:i.przepiorkiewicz@wcdn.wroc.pl
tel.71 798 68 80 wew. 207

poniedzialek 10.00-13.00
wtorek 16.00-18.00
środa 9.00-14.00
czwartek 9.00-13.00
piątek 9.00-13.00

Aneta Włodarczyk
Doradca metodyczny
edukacja przedszkolna
pokój 48
e-mail:a.wlodarczyk@wcdn.wroc.pl
tel.71 798 68 80 wew. 207

środa 11.00-19.00
czwartek 13.30-18.00