Zespół Wspierania Edukacji Przyrodniczej, Matematycznej i Informatycznej

Zadania:

1. Podnoszenie efektów kształcenia w zakresie przedmiotów przyrodniczych, matematyki i informatyki
2. Wspomaganie nauczycieli w działaniach związanych z funkcjonowaniem szkół
w środowiskach lokalnych
3. Wspieranie nauczycieli w rozwijaniu zainteresowań i uzdolnień matematyczno- przyrodniczych uczniów
4. Upowszechnianie ujęcia holistycznego w poznawaniu świata
5. Doskonalenie technologii informatycznej i komunikacyjnej w pracy nauczycieli przedmiotów matematyczno – przyrodniczych
6. Uwrażliwianie na rozwijanie  wśród uczniów społecznie pożądanych postaw np. tolerancji, rzetelności, bezpieczeństwa w pracy z komputerem oraz działań na rzecz zrównoważonego rozwoju

Marzena Boczula
Doradca metodyczny

pokój 38
e-mail:m.boczula@wcdn.wroc.pl
tel.71 798 68 80 wew. 209
Godziny pracy:
środa 10.30 – 16.30

Olivia Dycewicz
Doradca metodyczny
biologia
pokój 38
e-mail:o.dycewicz@wcdn.wroc.pl
tel.71 798 68 80 wew. 209
Godziny pracy:
poniedziałek 9:00-12:00
środa 9:00-15:00

Maria Perłowska
Doradca metodyczny
chemia
pokój 38
e-mail:m.perlowska@wcdn.wroc.pl
tel.71 798 68 80 wew. 209

poniedziałek 11.30 – 14.30
środa 8.00 – 14.00

Ewa Wolak
Konsultant

pokój 31
e-mail:e.wolak@wcdn.wroc.pl
tel.71 798 68 80 wew. 208

poniedziałek 8:00-14:00
wtorek 8:00-16:00
środa 8:00-16:00
czwartek 8:00-12:00
piątek 8:00-12:00