Zespół Wspierania Edukacji Przyrodniczej, Matematycznej i Informatycznej

Zadania:

1. Podnoszenie efektów kształcenia w zakresie przedmiotów przyrodniczych, matematyki i informatyki
2. Wspomaganie nauczycieli w działaniach związanych z funkcjonowaniem szkół
w środowiskach lokalnych
3. Wspieranie nauczycieli w rozwijaniu zainteresowań i uzdolnień matematyczno- przyrodniczych uczniów
4. Upowszechnianie ujęcia holistycznego w poznawaniu świata
5. Doskonalenie technologii informatycznej i komunikacyjnej w pracy nauczycieli przedmiotów matematyczno – przyrodniczych
6. Uwrażliwianie na rozwijanie  wśród uczniów społecznie pożądanych postaw np. tolerancji, rzetelności, bezpieczeństwa w pracy z komputerem oraz działań na rzecz zrównoważonego rozwoju

Marzena Boczula
Doradca metodyczny

pokój 38
e-mail:m.boczula@wcdn.wroc.pl
tel.71 798 68 80 wew. 209
Godziny pracy:
środa 8.00-11.00
piątek 14.00-17.00

Joanna Palińska
Doradca metodyczny
matematyka
pokój 38
e-mail:j.palinska@wcdn.wroc.pl
tel.71 798 68 80 wew. 209
Godziny pracy:
wtorek 12:00 – 17:00
środa 08:30-12:30

Maria Perłowska
Doradca metodyczny
chemia
pokój 38
e-mail:m.perlowska@wcdn.wroc.pl
tel.71 798 68 80 wew. 209
Godziny pracy:
środa 8.00-14.00

poniedzialek 8.00-12.00
piątek 8.00-10.00