Zespół Wspierania Edukacji Humanistycznej

Zadania:

– wspomaganie nauczycieli w przygotowaniu własnego warsztatu pracy (programy nauczania, rozkłady materiałów, plany wynikowe, dobór podręczników)
– wspomaganie nauczycieli w przygotowaniu uczniów do diagnoz, sprawdzianów i  egzaminów zewnętrznych ( w tym egzamin maturalny 2015)
– zastosowanie nowych metod i  technologii na lekcjach przedmiotów humanistycznych  oraz w realizacji projektów edukacyjnych
– organizowanie form doskonalenia , konferencji i konkursów związanych z edukacją regionalną, patriotyczną, wielokulturową
– wspieranie nauczycieli w planowaniu i organizacji szkolnej turystyki i krajoznawstwa
– promowanie i popularyzacja czytania i bookcrossingu  w ramach akcji „Cały Wrocław czyta”
– organizowanie i inicjowanie działań budujących nowoczesne postawy patriotyczne i obywatelskie w ramach Radosnych Obchodów Święta Niepodległości

Anna Abramczyk
Doradca metodyczny
Język niemiecki
pokój 37
e-mail:a.abramczyk@wcdn.wroc.pl
tel.71 798 68 80 wew. 210
Godziny pracy:
poniedziałek 15:00-18:00
wtorek 8:00-10:00
środa 8:00-14:00
czwartek 14:00-19:00
piątek 11:00-13:00

poniedziałek 17-18
wtorek 8-10
środa 8-14
czwartek 12-18
piątek 8-11

Bożena Święch
Doradca metodyczny
Język polski
pokój 36
e-mail:b.swiech@wcdn.wroc.pl
tel.71 798 68 80 wew. 203
Godziny pracy:
poniedziałek 8.30-11.30
wtorek 14.00-17.00
środa 8.30-14.30
czwartek 8.00-11.00
piątek 11.00-14.00

Monika Kawarska-Puła
Doradca metodyczny
Język polski
pokój 37
e-mail:m.kawarska@wcdn.wroc.pl
tel.71 798 68 80 wew. 210
Godziny pracy:
środa 08:30-14.30
piątek 11:00-14:00

Ewa Skrzywanek
Konsultant

pokój 36
e-mail:e.skrzywanek@wcdn.wroc.pl
tel.71 798 68 80 wew. 203
Godziny pracy:
poniedziałek 8.30-14.30
wtorek 12.00-18.00
środa 8.30-14.30
czwartek 10.00-16.00
piątek 8.15-14.15

Robert Syta
Konsultant

pokój 46
e-mail:r.syta@wcdn.wroc.pl
tel.71 798 68 80 wew. 205
Godziny pracy:
poniedziałek 08:00-14:00
wtorek 09:00-15:00
środa 08:00-14:00
czwartek 08:00-14:00
piątek 08:00-14:00

Agata Wodzińska
Doradca metodyczny
Język polski
pokój 37
e-mail:a.wodzinska@wcdn.wroc.pl
tel.71 798 68 80 wew. 210
Godziny pracy:
środa 8:30-14.30
piątek 11:00-14.00

Lidia Zyga
Konsultant

pokój 46
e-mail:l.zyga@wcdn.wroc.pl
tel.71 798 68 80 wew. 205
Godziny pracy:
wtorek 10:00-15:00
środa 9:00-15:00
czwartek 10:00-14:00