Zespół wspierania edukacji artystycznej i kulturalnej

WCDN: pokój 44
tel. 071 798 68 80 wew.204
 

Ewa Obara-Grączewska
Doradca metodyczny
wiedza o kulturze
pokój 44
e-mail:e.obara@wcdn.wroc.pl
tel.71 798 68 80 wew. 204
Godziny pracy:
wtorek 12.00-17.00
środa 13.00-14.00

piątek 10.15-11.15
środa 8.30-16.30

Magdalena Wacowska
Doradca metodyczny
przedmioty artystyczne
pokój 44
e-mail:m.wacowska@wcdn.wroc.pl
tel.71 798 68 80 wew. 204
Godziny pracy:
środa 10:00 – 16:00
piątek 14:30 – 18:30