Trzeci wymiar edukacji artystycznej i kulturalnej oraz filozoficznej i etycznej

Zapraszamy nauczycieli i wychowawców na konferencję otwarcia „Trzeci wymiar edukacji artystycznej i kulturalnej oraz filozoficznej i etycznej”, która odbędzie się 21 września 2022 r.  o godz. 15.00 w auli dla kultury Zespołu Szkół nr 1 przy ul. Słubickiej 29–33.

Podczas spotkania poruszymy następujące tematy:

  • priorytety edukacyjne na najbliższy rok szkolny,
  • co zarekomendować z bezpłatnej oferty kulturalnej Wrocławia uczniom i ich rodzicom, jakie nowe miejsca warto odwiedzić i poznać,
  • kształcenie umiejętności miękkich i wrażliwości artystycznej – gdzie można zobaczyć twórczość młodych artystów; wsparcie dla  animatorów kultury w szkołach, reżyserów teatrów szkolnych, dyrygentów chórów, organizatorów przeglądów i festiwali, prowadzących zajęcia pozalekcyjne,
  • Dyskusyjny Klub Fotograficzno-Filmowy dla nauczycieli oraz uczniów pragnących pogłębić swoje zainteresowanie  malarstwem europejskim,
  • propozycje projektów, warsztatów, szkoleń dla nauczycieli na rok szkolny 2022/2023.

Aby zapisać się na konferencję, należy wejść na stronę https://wcdn.wroc.pl/szkolenia/, odszukać kod formy doskonalenia KPO3 – „Trzeci wymiar edukacji artystycznej i kulturalnej oraz filozoficznej i etycznej” – i postępować według instrukcji.

Do miłego zobaczenia.