Konwersacje dla dyrektorów – język angielski – poziom B1

Serdecznie zapraszamy na 50-godzinny kurs doskonalący Język angielski – konwersacje dla dyrektorów – poziom B1.

Rozpoczęcie kursu planowane jest na 20 września 2022.

Zajęcia będą odbywały się w formie stacjonarnej we Wrocławskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli ul. Swobodna 73 A (w związku z sytuacją pandemiczną forma zajęć może zostać zmieniona na online). Dla Państwa wygody – ustalono 2-godzinne (lekcyjne) spotkania we wtorki od godz. 8.30 do 10.00.

Zgłoszenie udziału można dokonać jedynie w formie elektronicznej na stronie: https://wcdn.wroc.pl/szkolenia/