Instrukcja kancelaryjna – szkolenie dla dyrektorów i wicedyrektorów

Pracownia Wspierania Kadry Kierowniczej zaprasza dyrektorów i wicedyrektorów przedszkoli, szkół podstawowych, ponadpodstawowych oraz placówek oświatowych na szkolenie dotyczące instrukcji kancelaryjnej.

Spotkanie zaplanowano na 26 października 2022 r. (środa) w godzinach 9.00-15.00 w siedzibie Wrocławskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli przy ul. Swobodnej 73a we Wrocławiu w sali nr 1 (lub online na platformie edukacyjnej Teams – jeżeli będzie taka potrzeba).

Szkolenie poprowadzi mgr Elżbieta Billing – kierownik nadzoru archiwalnego Archiwum Państwowego we Wrocławiu.

Koszt szkolenia wynosi 120 zł.

Prosimy o zarejestrowanie się do 21 października 2022 r. w systemie WCDN poprzez link (kod formy – MRO2): http://wcdn.wroc.pl/szkolenia

Dodatkowe pytania dotyczące organizacji szkolenia prosimy kierować na adres: m.rogowska@wcdn.wroc.pl (lub tel.71 7986880)