Praktyczne zarządzanie finansami w placówce – warsztaty

Pracownia Wspierania Kadry Kierowniczej serdecznie zaprasza dyrektorów, wicedyrektorów lub nauczycieli (wskazanych przez dyrektora)  na warsztaty ,,Praktyczne zarządzanie finansami w placówce” .

W szczególny sposób zapraszamy do uczestnictwa dyrektorów i wicedyrektorów I kadencji. Nie ma znaczenia czy księgowość prowadzona jest w placówce czy poza nią.

W programie :

  • klasyfikacja budżetowa,
  • zadania i paragrafy wydatków,
  • zmiany w planach budżetowych i w dochodach samorządowych jednostek budżetowych,
  • sprawozdawczość budżetowa,
  • przykłady dekretacji faktur.

Data: 15 listopada 2023 r. g. 9.00 – 12.00

Miejsce: Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, sala nr 12.

Cena: 160 zł

Osoba prowadząca: Marta Dyrek

Prosimy o zgłaszanie się w systemie rejestracji (kod formy RMA4): https://wcdn.wroc.pl/szkolenia/

Serdecznie zapraszamy!