Rola i zadania mentora w procesie awansu zawodowego nauczyciela – warsztaty online

Zapraszamy nauczycieli pełniących funkcję mentora na 9-godzinne warsztaty. Spotkania online na platformie MS Teams zaplanowaliśmy na 26 września, 2 i 11 października w godzinach 16.30–18.45.

W programie:

  • charakterystyka zadań i obowiązków mentora wynikających z przepisów prawa,
  • mentoring w procesie rozwoju zawodowego i osobistego nauczyciela początkującego,
  • udział mentora w procedurze oceny pracy nauczyciela początkującego,
  • wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego i obszary wsparcia w tym zakresie
  • wykonywanie zadań mentora jako wymaganie kwalifikacyjne na stopień nauczyciela dyplomowanego.

Zajęcia poprowadzą: Halina Bielecka – doradca metodyczny WCDN i dr Barbara Kutrowska – konsultant WCDN. Koszt szkolenia (9 godzin dydaktycznych) wynosi 225 zł.

Zapisy (kod formy HB1) na stronie: https://wcdn.wroc.pl/szkolenia/

Informacji szczegółowych udziela Halina Bielecka email: h.bielecka@wcdn.wroc.pl tel. 71 798 68 80 wew. 206

WAŻNE: Mentor jest obowiązany poszerzać swoją wiedzę i doskonalić umiejętności w zakresie niezbędnym do pełnienia funkcji mentora (Art. 9ca – Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela ze zmianami z 2022 roku).