Ogólnopolska Konferencja Montessori „Dziecko przyszłości”

W dniach 15-16 marca we Wrocławiu odbędzie się ciekawa konferencja, w której warto wziąć udział. Poniżej informacja od organizatora.

FUNDACJA Dolnośląskie Centrum Edukacji Montessori od kilku lat organizuje Ogólnopolską Konferencję Montessori „Dziecko przyszłości”. Wrocław jest ważnym miejscem na mapie dobrej edukacji w Polsce, a pedagogika Montessori stanowi istotny głos w rozmowie o kształceniu i wychowaniu dzieci i młodzieży oraz o roli nauczyciela i rodzica w procesie edukacji. Rozwiązania i wartości zaproponowane przez dr Marię Montessori, oparte na badaniach naukowych i ponad 100-letniej praktyce w przedszkolach i szkołach na całym świecie nie straciły na swojej aktualności. Wynika to z ich uniwersalizmu i oparciu o prawa naukowe. Czytaj dalej

Pomoc w nostryfikacji dyplomów dla nauczycieli z Ukrainy

Fundacja Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej uruchamia program pomocy w nostryfikacji/uznaniu dyplomów dla nauczycieli z Ukrainy, którzy chcą pracować w placówkach oświatowych w Polsce.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo pod linkiem: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=684185960565960&id=100069236854941

W przypadku pytań prosimy o kontakt z fundacją: +48697374873, nostryfikacja@pcpm.org.pl

Superwizja dla dyrektorów szkół ponadpodstawowych

Oferta spotkań superwizyjnych dedykowanych kadrze zarządzającej placówkami edukacyjnymi na poziomie ponadpodstawowym.

Superwizja jest spotkaniem, podczas którego możliwe jest spojrzenie na swoje zawodowe działania z innej perspektywy w bezpiecznej atmosferze. To czas na zatrzymanie, wymianę doświadczeń pozwalającą zwiększyć zawodową samoświadomość.

Udział w superwizji pozwala obniżyć napięcia związane z zaangażowaniem zawodowym oraz wzmocnić dobrostan psychiczny. Czytaj dalej

Nabór kandydatów do realizacji zadań doradcy metodycznego

W związku z § 25 ust. 1 – 6 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2019 r. poz. 1045 z późn.zm.) Dolnośląski Kurator Oświaty poszukuje kandydatów do realizacji zadań doradcy metodycznego.

Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, przy ul. Swobodnej 73a we Wrocławiu, poszukuje doradców metodycznych w następujących specjalnościach: geografia, historia, matematyka i nauczyciel psycholog. Czytaj dalej

Ogłoszenie o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego Wrocławskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli

Działając  zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21.10.2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu  gospodarowania składnikami rzeczowymi  majątku ruchomego Skarbu Państwa  informujemy, że  posiadamy następujące zbędne i zużyte składniki  majątku  ruchomego zgodnie z wykazem: Wykazbędnych i zuzytych składników WCDN(PDF, 511KB)