Klauzula informacyjna – nagranie filmu z przebiegu zajęć w celu wykonania materiałów szkoleniowych

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu (WCDN), ul. Swobodna 73a, 50-089 Wrocław (dalej: My). Kontakt z nami możliwy jest pod mailem: poczta@wcdn.wroc.pl.
 2. Dane kontaktowe do naszego inspektora ochrony danych to: inspektor@coreconsulting.pl albo CORE Consulting sp. z o.o., ul. Wyłom 16, 61-671 Poznań.
 3. Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu wykonania materiałów szkoleniowych wykorzystywanych w ramach kursów i szkoleń dedykowanych dla nauczycieli, przeprowadzanych przez WCDN.
 4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit a RODO). Zgoda może zostać w każdej chwili cofnięta, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.
 5. Wyrażenie zgody jest dobrowolne ale konieczne aby wziąć udział w nagraniu i abyśmy mogli wykorzystać dane w materiałach szkoleniowych.
 6. Dane będziemy przetwarzać do momentu wycofania zgody lub w wyczerpania się celu przetwarzania.
 7. Twoje dane nie będą podlegały profilowaniu,ani zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
 8. Nie udostępniamy Twoich danych na własność żadnym podmiotom komercyjnym. Wiedz jednak, że dane zawarte w treści Twojego pisma mogą zostać ujawnione podmiotom:
 9. utrzymującym i serwisującym nasze serwery informatyczne,
 10. z którymi współpracujemy w zakresie przygotowania materiałów szkoleniowych,
 11. obsługującym nas w obszarze IT, w tym serwisującym urządzenia wykorzystywane przez nas w bieżącej działalności oraz utrzymującym oprogramowanie, z którego korzystamy w ramach bieżącej działalności.

Dodatkowo, dane osobowe w ramach wykonywanych przez nas zadań w obszarze sprawowania władzy publicznej i realizacji interesu publicznego, są również udostępniane innym jednostkom organizacyjnym w ramach naszej jednostki samorządu terytorialnego.

Jeśli jesteś zainteresowany jakie są to podmioty napisz na adres naszej placówki: Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu, ul. Swobodna 73a, 50-089 Wrocław bądź skontaktuj się mailowo, za pośrednictwem naszej skrzynki: poczta@wcdn.wroc.pl.

 1. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora, przysługuje Ci prawo żądania:  dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do przenoszenia danych do innego administratora.
 2. Uprawnienia, o których mowa powyżej możesz wykonać poprzez kontakt pod adresem e-mail:  poczta@wcdn.wroc.pllub listownie na adres: Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu, ul. Swobodna 73a, 50-089 Wrocław.
 3. Jeżeli uznasz, że w jakikolwiek sposób naruszyliśmy reguły przetwarzania Twoich danych osobowych to masz prawo do złożenia skargi bezpośrednio do organu nadzoru(Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531-03-00, e-mail: iod@uodo.gov.pl,  uodo.gov.pl).