6. Wrocławski Almanach Filmowy „Historie Edyty Stein” – konkurs na esej filmowy

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie organizowanym przez Liceum Ogólnokształcące nr I we Wrocławiu oraz Centrum Historii Zajezdnia, Towarzystwo Edyty Stein i Kino Nowe Horyzonty. Opiekę merytoryczną nad konkursem sprawuje Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli.

Konkurs kierujemy do uczniów 7-8 klas szkół podstawowych i uczniów szkół ponadpodstawowych Wrocławia. Zadaniem uczestników jest zrealizowanie krótkiego eseju filmowego (do 5 minut).

Tematem tegorocznego konkursu jest historia Edyty Stein, której życiem i tekstami chcemy zainteresować młodych ludzi.

Co dziś jest ważne w postawie patronki Europy? Jakie wartości, którymi żyła Edyta Stein są aktualne w dzisiejszym świecie? Jak uczniowie rozumieją jej teksty? Jakie wartości, postawy w nich dostrzegają? Czy historia wrocławianki z urodzenia jest aktualna dla młodego pokolenia?

Czekamy na filmowe eseje, które będę osobistym komentarzem, filmową opowieścią o konkretnym tekście Edyty Stein, o miejscu związanym ze Świętą lub opowieścią o wybranym fragmencie Jej biografii (więcej szczegółowych informacji w regulaminie).

Na filmy czekamy do 22 listopada 2022 roku.
Nagrody w konkursie zostaną rozdane w grudniu 2022 roku na uroczystej gali w centrum Historii Zajezdnia. Jury przyzna I, II i III nagrodę w dwóch kategoriach: uczniowie klas 7-8 szkół podstawowych i uczniowie szkół  ponadpodstawowych.

Informacje szczegółowe, materiały pomocnicze, regulamin konkursu, metryczka pracy, karta oceny etiudy filmowej oraz informacje bieżące znajdują się na stronie www.lo1.wroc.pl

Informacji na temat konkursu udziela Jolanta Wróblewska: jolanta.wroblewska@lo1.wroc.pl