Superwizja dla dyrektorów szkół ponadpodstawowych

Oferta spotkań superwizyjnych dedykowanych kadrze zarządzającej placówkami edukacyjnymi na poziomie ponadpodstawowym.

Superwizja jest spotkaniem, podczas którego możliwe jest spojrzenie na swoje zawodowe działania z innej perspektywy w bezpiecznej atmosferze. To czas na zatrzymanie, wymianę doświadczeń pozwalającą zwiększyć zawodową samoświadomość.

Udział w superwizji pozwala obniżyć napięcia związane z zaangażowaniem zawodowym oraz wzmocnić dobrostan psychiczny.

Mając na uwadze potrzeby grupy docelowej proponujemy następującą organizację superwizji:

  • Czas trwania spotkania: 3 godziny dydaktyczne
  • Liczba osób uczestniczących: 2 – 4
  • Częstotliwość spotkań: raz na dwa/trzy tygodnie (w zależności od potrzeb grupy)
  • Miejsce: WCDN

Osoba prowadząca Superwizje: Joanna Romanowska – psycholożka, psychoterapeutka, wykładowczyni. Absolwentka Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego, a także szkół psychoterapii we Wrocławiu i Krakowie. W pracy z pacjentami stawia przede wszystkim na relację. Łączy doświadczenie dojrzałej kobiety z profesjonalnym przygotowaniem psychoterapeutycznym i superwizyjnym. Pracuje w nurcie Gestalt, z elementami terapii eriksonowskiej i systemowej, głównie z osobami dorosłymi i parami, a także młodzieżą. Prowadzi terapie indywidualne, rodzinne, grupowe. Posiada wieloletnie doświadczenie związane z pracą w placówkach edukacyjno-oświatowych. Pełniła funkcję liderki szkolnego zespołu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Dodatkowe kompetencje w zakresie doradztwa i mediacji wykorzystuje w pracy indywidualnej, jak również w procesach szkoleniowych i superwizyjnych. Przez wiele lat współpracowała z jednostkami związanymi z Urzędem Miasta Wrocławia.

Cena realizacji jednej godziny superwizji, dla cyklu minimum 5 spotkań :

  • 500 zł/h w przypadku realizacji superwizji dla grupy 2 – 4 osobowej
  • 450 zł/h w przypadku realizacji superwizji indywidualnej (dla jednej osoby).