Otwarta Pracownia Edukacji Kulturalnej

Celem projektu jest wykorzystanie w edukacji możliwości bezpłatnego wspierania rozwoju artystycznego, kulturalnego i naukowego – na wysokim poziomie, poprzez dostarczenie informacji przydatnych nauczycielom w ich pracy.

Projekt powstał wczesną jesienią 2022 roku, skrojony na czas po kryzysie pandemii
i zagubienia
w sytuacji, kiedy przez poprzednie lata kontakt ze sztuką i wiedzą u uczniów sprowadzał się do dwóch wymiarów ukrytych za szybką smartfonu  i komputera, a aktywność fizyczna ograniczała się przeważnie do obsługi myszki lub ruchów palcem  po ekranie. Nadszedł wtedy czas na zmianę, czas na nowe otwarcie.

Organizacja przypomina bardzo uproszczony schemat sieci o charakterze interdyscyplinarnym, skupiającej nauczycieli zainteresowanych określonym zagadnieniem.
Moderator projektu co tydzień (w każdy czwartek – wcześnie rano) wysyła e-mail do Przyjaciół OPEK   (grupa kilkuset subskrybentów tej specyficznej listy newsletteru)
z informacjami o planowanych na kolejne 10 dni bezpłatnych wydarzeniach kulturalnych
i naukowych we Wrocławiu: wykładach, konferencjach, wernisażach, projektach edukacyjnych, spotkaniach, wystawach, spektaklach, koncertach, bezpłatnym zwiedzaniu, sztuce pod chmurką itp. Niektóre z tych wydarzeń są kreowane przez środowisko oświatowe, m.in. w Auli dla Kultury (Zespół Szkół nr 1 ul. Słubicka 29-33). Przyjaciele OPEK po otrzymaniu wiadomości korzystają z nich osobiście i bardzo często proponują swoim uczniom udział w tych wydarzeniach. Dobrą praktyką jest  przesłanie e-maila innym osobom (aby zachęcić do przystąpienia do projektu). W sytuacji kiedy Przyjaciel OPEK posiadł informację
o interesującym, bezpłatnym wydarzeniu kulturalnym lub naukowym we Wrocławiu, niezwłocznie pisze o tym (w e-mailu) do koordynatora projektu, który wykorzystuje ją przy redagowaniu kolejnego listu.

Nie tylko dla nauczycieli. Pragnieniem pomysłodawcy projektu było – i to się wydarzyło aby ten projekt był wielopokoleniowy i wykraczał poza sferę oświaty. Skierowany nie tylko nauczycieli i uczniów, ale także do wszystkich dorosłych (studentów, rodziców,
a zwłaszcza seniorów), dla których nasze miasto jest fantastycznym miejscem realizacji aktywności edukacyjnych i kulturalnych. Skutecznie rozwija kompetencje poznawcze, społeczne i obywatelskie oraz umiejętność uczenia się z pasją i przyjemnością. Uczenia się przez całe życie, z wykorzystaniem radości wspólnego, międzypokoleniowego kontemplowania wiedzy i piękna. Zobaczyć świat w trzech wymiarach, poczuć emocje towarzyszące oglądaniu piękna Wrocławia i obserwować (na żywo!) osoby, która opowiadają, pokazują, tłumaczą i wyjaśniają. Smartfon teraz jest wykorzystywany do pozyskania niezbędnych informacji, później odkładamy go na dłuższą chwilę. Wychodzimy z domu i poznajemy smak odczuwania zachwytu.

Wystartowaliśmy 14 IX 2022 r. pierwszym listem z bezpłatnymi propozycjami kulturalnymi
i naukowymi, następnie bardzo regularnie (w każdy czwartek) ciągle „lecą listy” do Przyjaciół OPEK. W każdym liście dodatkowo załącznik Galerie sztuki, muzea
i edukacja kulturalna we Wrocławiu,

z na bieżąco aktualizowanymi, informacjami o bezpłatnych propozycjach tych instytucji.

Bardzo dobrymi ambasadorami tego projektu są doradcy metodyczni i konsultanci WCDN, oraz grupa wrocławskich bibliotekarzy szkolnych zorganizowanych w sieci współpracy.

Listy otrzymują wszyscy Przyjaciele OPEK (zapisani na liście newsletteru) oraz jego ambasadorowie. Ilość osób korzystająca z tych podpowiedzi regularnie rośnie.

Aby dołączyć do projektu, nauczyciele powinni zarejestrować się poprzez system WCDN https://wcdn.wroc.pl/szkolenia/ – Kod formy: KPO2 OPEK – Otwarta Pracownia Edukacji Kulturalnej. Osoby niebędące nauczycielami zainteresowane dołączeniem do projektu prosimy o kontakt na adres: k.popiel@wcdn.wroc.pl z konsultantem WCDN Krzysztofem Popielem (naczelnikiem poczty OPEK), który opracowuje informacje dotyczące wydarzeń kulturalnych, opiekuje się Aulą dla Kultury, realizuje projekt Dyskusyjnego Klubu Fotograficzno-Filmowego (poświęcony popularyzacji malarstwa) oraz pilnuje terminowości powstawania listów i ich wysyłki.

Sprawy organizacyjne i ochrona danych adresowych:
listy będą wysyłane w opcji ukryci adresaci, aby adresy e-mailowe Przyjaciół OPEK pozostały tajemnicą, w każdej chwili osoba biorąca udział w projekcie OPEK może zrezygnować z udziału w projekcie; wystarczy wysłać list do koordynatora z taką prośbą – wtedy jej adres e-mailowy zostanie trwale usunięty z bazy.

Przypominamy, że projekt OPEK (Otwarta Pracownia Edukacji Kulturalnej) jest przedsięwzięciem wspierającym nauczycieli w ich pracy oraz wrocławian w kontakcie ze sztuką i nauką.

Zachęcamy do przekazania treści tej informacji swoim znajomym.
Kontemplowanie piękna w grupie jest wyjątkowo przyjemne.
Niech zachwyt pozostanie z Wami.

panorama miasta Wrocław