Sieć współpracy nauczycieli biologii – podręczniki do kl. 5 dostępne na rynku wydawniczym

Zgodnie z Ustawą z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 ze zm.) – 22a ust. 1, ust. 2 nauczyciel ma możliwość dokonania wyboru najlepszego podręcznika, dostosowanego do możliwości i potrzeb konkretnej grupy uczniów oraz preferowanego przez siebie sposobu nauczania. Dokonując wyboru, nauczyciel powinien kierować się przesłankami dydaktycznymi oraz potrzebami i możliwościami uczniów, którzy będą z niego korzystać.

Nie każdy nauczyciel zna pełną ofertę podręczników do biologii dla szkół podstawowych, dlatego chcemy pomóc, aby wybór ten był dokonany świadomie, z myślą o uczniach danej szkoły i nauczycielu.

Zapraszamy nauczyciela/i biologii z Państwa szkoły na spotkanie, na którym będzie można zapoznać się z podręcznikami wydawnictw: GWO, MAC, Nowa Era, Wiking oraz WSiP. Poniżej szczegóły:

Kod formy: ODY11

Liczba godzin: 1 godzina dydaktyczna

Uczestnicy:

– zapoznają się z ofertą edukacyjną do biologii w szkole podstawowej dostępną na rynku wydawniczym

– stworzą własny formularz oceny podręczników

– ocenią podręczniki pod kątem wybranych przez siebie kryteriów

Odpłatność: 0 zł

Osoba prowadząca: Olivia Dycewicz

Termin warsztatu: 10 kwietnia 2024 roku w godzinach 16:30 – 17:15

Miejsce spotkania: Siedziba WCDN, ul. Swobodna 73a we Wrocławiu, sala 38

Rejestracja: Zainteresowani nauczyciele proszeni są o dokonanie rejestracji do 9 kwietnia 2024 roku na stronie WCDN: https://www.wcdn.wroc.pl/szkolenia/forma.php?forma=10500

Kontakt mailowy: o.dycewicz@wcdn.wroc.pl